Wspólne starania samorządów o środki zewnętrzne

Wspólne starania samorządów o środki zewnętrzne
fot. Powiat Bolesławiecki 22 listopada obradował konwent samorządowców powiatu bolesławieckiego. Podczas konwentów, które odbywają się cyklicznie, podejmowane są decyzje i planowane wspólne przedsięwzięcia ważne dla wszystkich mieszkańców powiatu
istotne.pl konwent, powiat bolesławiecki

W obradach udział wzięli: Starosta Bolesławiecki Tomasz Gabrysiak, Prezydent Miasta Bolesławiec Piotr Roman, Sekretarz Miasta Bolesławiec Jerzy Zieliński, Burmistrz Miasta Nowogrodziec Robert Relich, Wójt Gminy Gromadka Dariusz Pawliszczy, Wójt Gminy Warta Bolesławiecka Mirosław Haniszewski, Wójt Gminy Osiecznica Waldemar Nalazek, Wójt Gminy Bolesławiec Andrzej Dutkowski.

Konwent samorządowców powiatu bolesławieckiegoKonwent samorządowców powiatu bolesławieckiegofot. Powiat Bolesławiecki

Głównymi tematami spotkania było opracowanie planu przystąpienia do drugiej edycji konkursu tzw. funduszu autobusowego, który ze środków budżetu państwa dofinansowuje samorządom dopłaty do nowych linii autobusowych w komunikacji publicznej.

Kolejnym zagadnieniem było omówienie nowej koncepcji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (środki unijne) i przygotowania do składania wniosków na dofinansowanie zadań służących mieszkańcom powiatu.

tekst zlecony