Wrota Historii Rodzinnej – obóz naukowy dla uczniów z SP w Żeliszowie i Nowogrodźcu

Wrota Historii Rodzinnej – obóz naukowy dla uczniów z SP w Żeliszowie i Nowogrodźcu
fot. Sebastian Zielonka 28 listopada odbył się obóz naukowy we Wrocławiu dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu i Żeliszowie w ramach projektu „Wrota Historii Rodzinnej”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Solidarni Razem” a współfinansowanego ze środków MEN – Program Wspierania Uczniów Wybitnie Uzdolnionych.
istotne.pl historia, sebastian zielonka, wrocław, sp nowogrodziec, sp żeliszów

Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach artystycznych „Tajemnice grafiki” w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Dzięki atrakcyjnej formie zajęć zdobyli wiedzę na temat zasad grafiki. Uczniowie mieli możliwość wykonania własnej pracy graficznej oraz zaprezentowania jej w szkole.

Kolejnym etapem obozu był udział w multimedialnej lekcji muzealnej „Zobaczyć Soplicowo… Opowieść o Polsce szlacheckiej” w Muzeum Pana Tadeusza w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. W trakcie warsztatów uczniowie poznali życie w dawnej Polsce, obyczaje i tradycje, nauczyli się nakrywać do stołu szlacheckiego; dowiedzieli się, co jadano w szlacheckim dworze i jak spędzano czas wolny, oraz zapoznali się z niezwykłym słownictwem używanym w XIX wieku i na początku XX wieku.

Ostatnim etapem wyjazdu był spacer po Rynku i podziwianie Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz spotkanie z przewodnikiem, który wprowadził wszystkich w niezwykłą historię Wrocławia.

W projekcie uczestniczyły panie Agata Śmigielska, Bernadeta Kowalska, Agnieszka Kamińska, Danuta Kędzierska i Grażyna Wężyk, a opiekunem naukowym był pan Sebastian Zielonka.

tekst zlecony