Będzie przejście dla pieszych na Kościuszki?

Będzie przejście dla pieszych na Kościuszki?
fot. MZ O zajęcie się sprawą poprosiła nasza Czytelniczka.
istotne.pl ul. kościuszki, dsdik

Zwróciła się do nas Czytelniczka. Wg bolesławianki, brakuje przejść dla pieszych na ulicy Kościuszki w Bolesławcu. Zdaniem kobiety, szczególnie by się ono przydało koło działek.

O to, czy jest szansa, że takowe przejście dla pieszych kiedyś powstanie, zapytaliśmy Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei. Leszek Loch, szef DSDiK:

[...] informuję, że przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 297 zlokalizowany jest w terenie zabudowanym, na prostym odcinku drogi. Wzdłuż ul. Kościuszki na wysokości ogródków działkowych i zakładów produkcyjno-przemysłowych istnieje jednostronny chodnik (po wschodniej stronie drogi), oddzielony od jezdni pasem zieleni. Po drugiej stronie natomiast znajduje się pobocze gruntowe. Ruch pieszych na tym odcinku jest stosunkowo mały – brak skoncentrowanych generatorów ruchu pieszego, które skutkowałoby koniecznością częstego przekraczania jezdni.

W ciągu ulicy Kościuszki przy pierwszej bramie na teren ogródków działkowych (od strony centrum miasta) wyznaczone jest przejście dla pieszych, które dodatkowo jest oświetlone. Na ul. Kościuszki przy ogródkach działkowych widoczność na przejściu dla pieszych oraz poza nim dla relacji kierujący – pieszy/pieszy – kierujący jest zachowana w stopniu bardzo dobrym z uwagi na przebieg drogi w odcinku prostym.

Według danych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (system SEWIK) w roku 2017 nie odnotowano żadnego zdarzenia drogowego z udziałem pieszych.

Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei dodaje:

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m (art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, ze zm.) wniosek zaopiniowano negatywnie.