Święto Wojska Polskiego w bolesławieckim garnizonie

Święto Wojska Polskiego w bolesławieckim garnizonie
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński Żołnierze 23 ŚPA uczcili 98 rocznicę Bitwy Warszawskiej. W garnizonie bolesławieckim obchody Święta WP upamiętniono mszą świętą, uroczystym apelem z udziałem żołnierzy polskich i amerykańskich, turniejem sportowym oraz piknikiem.
istotne.pl wojsko, święto, 23śpa, commando, piknik

Obchody najważniejszego dla żołnierzy święta rozpoczęto o godzinie 7.00 biegiem żołnierzy stacjonujących w garnizonie bolesławieckim. Ponad dwustu polskich i amerykańskich żołnierzy zjednoczonych wspólnym wysiłkiem upamiętniło wspaniałą wiktorię marszałka Józefa Piłsudskiego nad Armią Czerwoną w 1920 roku, pokonując ramię w ramię symboliczny dystans pięciu kilometrów. Po biegu rywalizowali wspólnie w rozgrywkach piłki siatkowej oraz turnieju sprawnościowym Half Murphy Challenge, które po raz kolejny pozwoliły wzmocnić sojusznicze więzi.

Uroczystości wojskowe rozpoczęły się mszą święta w kościele pw. Świętych Cyryla i Metodego w Bolesławcu. Eucharystię w intencji żołnierzy celebrowali: dziekan dekanatu Bolesławiec Zachód ks. dr Stanisław Kusik, kapelan parafii wojskowej w Świętoszowie ks. kpt. Marek Zieliński oraz proboszcz parafii pw. Świętych Cyryla i Metodego ks. ppłk rez. Wojciech Mroszczak.

Głównym punktem obchodów najważniejszego dla żołnierzy święta był uroczysty apel. Na zbiórce ramię w ramię z polskimi żołnierzami i pracownikami resortu obrony narodowej stanęli saperzy z 91 batalionu inżynieryjnego US Army.

Na zaproszenie dowódcy pułku płk. Grzegorza Potrzuskiego w obchodach święta wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych powiatu bolesławieckiego, władze miast Bolesławca i Zgorzelca, przedstawiciele środowisk artyleryjskich i byli żołnierze pułku, dowódcy i komendanci instytucji oraz jednostek garnizonowych, poczty sztandarowe związków i organizacji kombatanckich, członkowie stowarzyszeń i związków zrzeszających żołnierzy Wojska Polskiego, a także przedstawiciele służb mundurowych i instytucji współpracujących z pułkiem.

Po podniesieniu polskiej i amerykańskiej flagi państwowej i odegraniu narodowych hymnów wagę i znaczenie Bitwy Warszawskiej dla zachowania suwerenności naszej Ojczyzny i ochrony Europy Zachodniej przed rewolucją bolszewicką podkreślił dowódca pułku płk Grzegorz Potrzuski:

15 sierpnia 19820 roku na przedpolach Warszawy rozegrała się bitwa, w której Armia Polska pokonała wojska bolszewickie i ocaliła niedawno odzyskaną niepodległość. Wojsko Polskie dowodzone przez Marszałka Józefa Piłsudskiego odniosło wielką wiktorię nad Armią Czerwoną. Nasi Dziadowie, dając przykład największej determinacji i bohaterstwa nad Wisłą, Wieprzem i Wkrą, zapewnili Ojczyźnie niepodległy byt […].

Dziś po raz kolejny wspominamy tamten czas z wielkim szacunkiem i zadumą. Oddając hołd naszym żołnierskim poprzednikom, dajemy wyraz pamięci o Ich doniosłych czynach oraz krzewionych wartościach moralnych, które pomimo upływu lat pozostają dla żołnierza i obywatela niezmienne – o Bogu, Honorze i Ojczyźnie.

Dziękując włodarzom powiatu i miasta za życzliwość i tworzenie przyjaznego klimatu dla wojska w Bolesławcu, płk Potrzuski z uznaniem odniósł się do służby żołnierzy i pracowników wojska, składając im podziękowanie za zaangażowanie i osiąganie wysokich wyników w działalności służbowej.

W dalszej kolejności głos zabrali włodarze miasta i powiatu, którzy podkreślili rolę żołnierzy w zapewnieniu bezpieczeństwa i dobrą współpracę żołnierzy pułku z lokalnym społeczeństwem. Z okazji Święta Wojska Polskiego odczytano również życzenia, z którymi do żołnierzy i pracowników resortu ON zwrócił się Minister Obrony Narodowej oraz dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Uroczysty apel stanowił okazję do wręczenia awansowanym aktów mianowań na kolejne stopnie wojskowe, uhonorowania żołnierzy osiągających najwyższe wyniki w działalności służbowej oraz nadania odznak pamiątkowych pułku. Po odczytaniu decyzji przełożonych oraz rozkazu okolicznościowego dowódcy pułku pułkownik Potrzuski w asyście byłego szefa WRiA SOW gen. w st. spocz. Antoniego Skibińskiego oraz byłego dowódcy 23 Brygady Artylerii płk. rez. Jana Białego wręczył medale resortowe oraz akty mianowań oficerom, podoficerom i szeregowym pułku.

Następnie w asyście starosty bolesławieckiego Karola Stasika i prezydenta Miasta Piotra Romana uhonorował żołnierzy pismami pochwalnymi ze zdjęciem na tle sztandaru wojskowego i wręczył odznaki pamiątkowe pułku. (Wcześniej jednak otrzymał z rąk starszego pomocnika dowódcy ds. podoficerów st. chor. szt. Mariusza Skrońskiego, prezydenta Bolesławca Piotra Romana i byłego zastępcy 23 BA płk. rez. Mirosława Sołtyszewskiego odznakę pamiątkową 23 Śląskiego Pułku Artylerii, nadaną przez Kapitułę z racji objęcia stanowiska służbowego).

W hołdzie znanym i nieznanym żołnierzom Wojska Polskiego, którzy oddali swoje życie w obronie Ojczyzny, został odczytany Apel Pamięci, a następnie po odegraniu Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i Armii Stanów Zjednoczonych żołnierski apel zakończyła defilada pododdziałów.

Po uroczystości rodziny żołnierskie spotkały się na pikniku wojskowym zorganizowanym wspólnie ze Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando”. Organizatorzy przygotowali liczne konkursy i zabawy, w trakcie których trzeba było wykazać się znajomością zagadnień wojskowych oraz zwinnością. Piknikowi towarzyszyły pokazy sprzętu wojskowego będącego na wyposażeniu pododdziałów pułku oraz saperów 91 batalionu inżynieryjnego wchodzącego w skład Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej.

Kontynuacją bolesławieckich obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 98 rocznicy Bitwy Warszawskiej była msza święta w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej, która odbyła się 15 sierpnia. W jej trakcie artylerzyści i mieszkańcy miasta uczcili pamięć żołnierzy wspólną modlitwą. W nabożeństwie, któremu przewodniczył dziekan dekanatu bolesławieckiego ksiądz prałat dr Andrzej Jarosiewicz, uczestniczyła wojskowa asysta honorowa 23pa oraz żołnierze i ich rodziny.