Będzie nowa droga przy Jagiellonów

Będzie nowa droga przy Jagiellonów
fot. UM Bolesławiec Urząd Miasta przekazał plac budowy. Cel? Budowa drogi przy ul. Jagiellonów wraz z odwodnieniem. W tym roku zaplanowano wykonanie pierwszego etapu zadania.
istotne.pl remont, inwestycja, um bolesławiec, ul. jagiellonów

Pierwszy etap prac przy ul. Jagiellonów zakłada wykonanie drogi o długości 194 m, wykonanie kanału technologicznego, oznakowanie poziome i pionowe drogi oraz nasadzenie krzewów i trawniki.

Wartość zadania wynosi 762 600 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Sitkowski” z Legnicy. Zakończenie budowy zaplanowano na koniec kwietnia 2019.

Warto przypomnieć, że w 2017 roku przy ul. Jagiellonów wykonane zostało oświetlenie, którego było priorytetem dla mieszkańców tej ulicy. Z budżetu miasta przeznaczono na ten cel 129 000 zł. Zakres zadania obejmował m.in.

  • budowę linii kablowej o dł. 870 m
  • montaż 24 słupów i opraw oświetlenia zewnętrznego LED z wbudowanym modułem RF i czujnikiem ruchu.