tekst zlecony

Bodak, Liput, Kozłowski i hufiec ZHP – Wolontariusze Roku 2018

Bodak, Liput, Kozłowski i hufiec ZHP – Wolontariusze Roku 2018
fot. GA W swoich kategoriach zwyciężyli: Roman Bodak, Katarzyna Liput, Tomasz Kozłowski, Hufiec ZHP im. Szarych Szeregów w Bolesławcu. Wyróżnienie otrzymała Janina Piestrak-Babijczuk.

Reklama

W środę 5 grudnia w Teatrze Starym w Bolesławcu odbyła się gala konkursu Wolontariusz Roku Powiatu Bolesławieckiego 2018.

W kategorii wolontariusz dorosły nominowani zostali: Halina Małyska; Arkadiusz Żądło; Janina Piestrak-Babijczuk; Paweł Rzemek; Roman Bodak; Mariusz Lickiewicz; Danuta Jasiukiewicz; Agnieszka Mancewicz, Anna FiedorowiczIrmina Nowak.

Zwyciężył Roman Bodak, wyróżnienie otrzymała Janina Piestrak-Babijczuk.

Natomiast w kategorii wolontariusz młodzieżowy Powiatu Bolesławieckiego w gronie nominowanych znaleźli się: wolontariat przy GOSiR w Osiecznicy; Barbara Troszczak; Katarzyna Liput; młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu; młodzież z Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu oraz grupa wojskowa, której liderem jest Przemysław Woźniak.

Młodzieżowym wolontariuszem roku 2018 została Katarzyna Liput.

Jedyną organizacją pozarządową nominowaną do powiatowej nagrody i jednocześnie laureatem tejże okazał się Hufiec ZHP im. Szarych Szeregów w Bolesławcu.

Oto nominowani w kategorii wolontariusz darczyńca Powiatu Bolesławieckiego: Wojciech Gąsieniec; Nadleśnictwo Bolesławiec; Tomasz Kozłowski; Piekarnictwo Ewa i Zdzisław Berezowscy. W tej kategorii zwyciężył Tomasz Kozłowski. (Nagrodę w imieniu laureata odebrała jego mama).

Gratulujemy.

Sylwetki laureatów

Roman Bodak

Zgłoszony przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bolesławcu. Z pracą wolontariacką w Polskim Czerwonym Krzyżu związany jest od 1974 roku. Prowadzi w szkołach pogadanki promujące idee honorowego oddawania krwi. Z jego inicjatywy odbywają się corocznie spotkania władz miasta z kobietami – honorowymi dawczyniami krwi.

Był organizatorem Mistrzostw Polski w Szachach dla honorowych dawców krwi w Bolesławcu. Współpracuje z innymi Klubami HDK w kraju i zagranicą, np. z Trutnow (Czechy).

Od wielu lat jest koordynatorem ogólnopolskiej akcji poboru krwi pn. „Krew dla Polski” w Bolesławcu. Osiąga najlepsze wyniki – np. w 2018 roku dzięki jego operatywności i zaangażowaniu Bolesławiec zajął I miejsce w Polsce, dawcy oddali 59 litrów krwi.

R. Bodak uczestniczy aktywnie i angażuje innych dawców w akcje charytatywne na terenie miasta organizowanych przez PCK, np. Dzień Walki z Głodem, Bolesławiecka Gwiazdka Życzliwości. Organizuje zbiórkę krwi podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – przez dwa lata pozyskał dawców, którzy oddali 25 litrów krwi. Ściśle współpracuje z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu przy organizacji akcji poboru krwi na terenie powiatu bolesławieckiego w Świętoszowie i Nowogrodźcu.

Organizuje dla dawców i ich rodzin wycieczki i spotkania integracyjne. Odremontował wraz z innymi dawcami pomieszczenia na siedzibę Klubu HDK przy ulicy Mickiewicza 7. Liczba osób korzystających z pracy wolontariackiej kandydata: ponad 400.

Katarzyna Liput

Zgłoszona przez Zespół Szkół Elektronicznych w Bolesławcu. Jest uczennicą II klasy Technikum przy Zespole Szkół Elektronicznych w Bolesławcu. Od początku nauki w szkole Kasia dała się poznać jako osoba bardzo zaangażowana społecznie. Od 2017 roku jest przewodniczącą Szkolnego Koła PCK przy ZSE. Aktywnie uczestniczy w akcjach ogólnopolskich i lokalnych, firmowanych przez PCK, tj. „Wyprawka dla Żaka”, „Czerwonokrzyska Gwiazdka”, „Koszyczek Wielkanocny”, „Dzień Walki z Głodem”.

Katarzyna i jej podopieczni ze szkolnego wolontariatu zadbali też o dobrą zabawę dla dzieci niepełnosprawnych – wzięli udział w zorganizowanej przez PCK w Bolesławcu „Zabawie dla Dzieci Niepełnosprawnych z Powiatu Bolesławieckiego”. Prowadzili tam konkursy, gry i zabawy, jak również pomagali przy przygotowaniu poczęstunku.

Kasia jest także wolontariuszem Domu Dziecka pw. Świętego Józefa Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Bolesławcu – regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, odwiedza placówkę, uczestniczy i pomaga w przygotowaniu ważnych imprez i uroczystości. Podczas cotygodniowych odwiedzin organizuje dzieciom gry i zabawy, pomaga w odrabianiu lekcji, zimową porą uczy jazdy na łyżwach; poza tym chętnie pomaga w utrzymaniu porządku i w pracach remontowych.

Zakres działań wolontariackich Kasi to nie tylko Bolesławiec i okolice. Uczennica pełniła rolę wolontariusza na letnich obozach konnych w Ząbkowicach Śląskich, Srebrnej Górze i Lutomi Dolnej – od 2013 r. Co roku sprawuje funkcję „pomocnika” przy obsłudze obozów konnych. Do jej obowiązków należało m.in. karmienie koni, pomoc przy ich sprowadzaniu, czyszczeniu, osiodłaniu i pielęgnacji, asekuracja obozowiczów podczas jazdy, sprzątanie po koniach, pomoc w utrzymaniu porządku w stajniach i na wybiegach, pomoc przy przygotowaniu posiłków oraz organizacja zabaw i gier dla obozowiczów.

Trudno określić liczbę osób, które korzystają z pracy Kasi – są to osoby indywidualne, szkoły i instytucje. Pracy wolontariusza nie da się przeliczyć na konkretną jednostkę, często pomoc przekazana jednej osobie przynosi korzystne rezultaty, poszerzając znacznie swoje kręgi.

Dodatkowe rekomendacje: zaświadczenie od dyrektora Domu Dziecka w Bolesławcu; dyplom uznania od dyrektora ZSE w Bolesławcu za działalność społeczną, charytatywną i wolontariacką w roku szkolnym 2017/2018; zaświadczenie od właściciela Ośrodka Jeździeckiego „GAWRA” dot. pomocy przy organizacji obozów konnych; dyplomy za zaangażowanie i pracę na rzecz harcerstwa; zaświadczenie komendanta Hufca Bolesławiec potwierdzające aktywny udział Katarzyny w działaniach harcerskich.

Tomasz Kozłowski

Zgłoszony przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji – region dolnośląski w Bolesławcu. Psycholog, konsultant, coach; mówca motywacyjny i doświadczony szkoleniowiec; autor książki „Historia tysiąca lęków”. Specjalista ds. diagnozowania zespołów i przywództwa, profesjonalny Trener Zarządzania MATRIK, Specjalista Interwencji Kryzysowej, trener team-buildingu i outdooru. W obszarze projektów TEAM BUILDING pracuje w Polsce i w Nowej Zelandii, prowadzi szkolenia z uwzględnieniem aspektów międzykulturowych (m.in. dla oficerów Wielonarodowego Korpusu NATO-2011). Ratownik Karkonoskiej Grupy GOPR (instruktor ratownictwa górskiego), instruktor podczas szkoleń Wojska Polskiego, Policji i Służb Specjalnych, certyfikowany ratownik pierwszej pomocy kwalifikowanej, instruktor narciarstwa, skoczek spadochronowy (1600+). W grudniu 2014 r., wznosząc się do stratosfery balonem na ogrzane powietrze, wraz z dwoma skoczkami wykonał najwyższy skok spadochronowy w Europie (10.735 m).

Autor projektów szkoleniowych dotyczących funkcjonowania zespołów w trudnych warunkach. Ukończył kursy z zakresu interwencji kryzysowej, wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych oraz pomocy psychosocjalnej w masowych zdarzeniach traumatycznych. Na prośbę MSWiA udzielał pomocy psychologicznej uchodźcom z Libanu w lipcu 2016 r.

Autor publikacji z obszaru psychologii zdrowia oraz zagadnień związanych z czynnikiem ludzkim w wypadkach górskich, a także artykułów dotyczących realizacji projektów TEAM BUILDING oraz bezpieczeństwa podczas organizacji ekstremalnych imprez integracyjnych. Zapraszany do mediów jako ekspert; wspólnie z Marią Rotkiel prowadzi program „Wyjdź za mnie”. 21 czerwca 2017 r. pan Tomasz Kozłowski, bijąc dwukrotnie rekord Polski, skoczył ze spadochronem 50 razy w ciągu jednego dnia – każdy skok dedykowany był ciężko chorej osobie, dzięki czemu zebrał ponad 200 tys. zł na ich leczenie. Otrzymał za to nagrodę CHARITY HERO.

W projekcie tym zadedykował jeden ze skoków Domowi Dziecka z Bolesławca, przekazując z własnych środków 10 tys. zł, za co jego podopieczni pojechali na ferie zimowe. Inne 3 skoki zadedykował niepełnosprawnym osobom z Bolesławca, starając się o pozyskanie środków na ich leczenie.

27 sierpnia br. pan Tomasz skoczył ze spadochronem w jednym dniu 100 razy, zbierając ponad pół miliona zł na 100 specjalistycznych wózków inwalidzkich dla niepełnosprawnych dzieci – po wycofaniu się sponsora projekt sfinansował z własnych środków, uzasadniając to koniecznością „dotrzymania słowa”. Po wykonaniu setnego skoku oddał jeszcze jeden, czym ustanowił nowy rekord Europy. W projekcie było również jedno niepełnosprawne dziecko z Bolesławca, które otrzymało nowy wózek.

Liczba osób korzystających z pracy wolontariackiej kandydata: w 2017 r. – 80; w 2018 r. – 130.

Hufiec ZHP im. Szarych Szeregów w Bolesławcu

Zgłoszony przez Powiat Bolesławiecki. Związek Harcerstwa Polskiego to organizacja, której działalność skierowana jest na pracę i pomoc ludziom. Zgodnie ze statutem, cele ZHP to: stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka; kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego; upowszechnianie w społeczeństwie takich wartości jak: wolność, prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, równouprawnienie, tolerancja i przyjaźń; umożliwienie nawiązywania kontaktów międzyludzkich ponad wszelkimi podziałami; propagowanie wiedzy na temat przyrody, ekologii oraz kształtowanie potrzeby kontaktu z przyrodą.

Misją organizacji jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru poprzez stawianie wyzwań.

Związek Harcerstwa Polskiego to organizacja licząca sobie już 100 lat. W Bolesławcu działa Hufiec im. Szarych Szeregów, który w ciągu kilkudziesięciu lat angażował się w wiele akcji charytatywnych i społecznych, np. wolontariat w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy czy zbiórki żywności. Młodzi ludzie włączają się także w zbiórki pieniędzy dla potrzebujących, sami również organizują wiele akcji.

Każdego roku harcerze porządkują cmentarze i pomagają osobom starszym w codziennych czynnościach. Dodatkowo od wielu lat włączają się w organizację integracyjnych spotkań opłatkowych osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Bolesławieckiego. Służą swoją pomocą osobom niepełnosprawnym przybywającym na uroczystość – pomagają w dotarciu do sali sportowej oraz kierują ich na wskazane miejsca.

Warto też wspomnieć, że każdy komendant, hufca czy szczepu, swoją pełnoetatową pracę wykonuje dobrowolnie i z pasji.

Liczba osób korzystających z pracy wolontariackiej kandydata: mieszkańcy miasta i powiatu, w tym ok. 700 osób niepełnosprawnych biorących udział każdego roku w spotkaniach opłatkowych.

Reklama