Starostwo: spotkanie koordynacyjne w ramach ćwiczeń Borsuk-18

Starostwo: spotkanie koordynacyjne w ramach ćwiczeń Borsuk-18
fot. kpt. Remigiusz Kwieciński 19 października odbyło się spotkanie koordynacyjne służb, inspekcji i straży z terenu powiatu bolesławieckiego z przedstawicielami sztabu 34 Brygady Kawalerii Pancernej w ramach ćwiczeń Borsuk-18.
istotne.pl wojsko, policja, straż pożarna, stanisław chwojnicki, ćwiczenia

Spotkanie zostało zorganizowane na prośbę starosty bolesławieckiego w celu omówienia bieżących problemów oraz wymiany informacji między służbami cywilno-wojskowymi w wyimaginowanym konflikcie zbrojnym.

Zgodnie z założonym scenariuszem działania służb odbywały się w warunkach wojny, a pogarszająca się sytuacja uniemożliwiała służbom cywilnym realizację swoich zadań.

W związku z dynamiczną sytuacją na terenie naszego kraju oraz narastającą liczbą problemów związanych z wybuchem wojny na spotkaniu omówiono wspólne zadania umożliwiające koordynację działań służb cywilnych i wojskowych.

W spotkaniu wzięli udział:

 • obserwator ćwiczeń:
  • gen. bryg. dr Dariusz K. Parylak – zastępca dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej
 • uczestnicy ćwiczeń:
  • płk. Dariusz Lewandowski – dowódca 34 Brygady Kawalerii Pancernej
  • przedstawiciele sztabu 34 Brygady Kawalerii Pancernej
  • przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji
  • przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  • dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
  • przedstawiciel Nadleśnictwa Świętoszów
  • przedstawiciel Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
  • przedstawiciel Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
  • przedstawiciel Urzędu Gminy Osiecznica
  • przedstawiciele Starostwa Powiatowego, w tym członek Zarządu Powiatu Bolesławieckiego Stanisław Chwojnicki
  • przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień.