Największa inwestycja w historii Powiatu otwarta! Są wytrzymałe mosty w Świętoszowie

Największa inwestycja w historii Powiatu otwarta! Są wytrzymałe mosty w Świętoszowie
fot. GA Zadanie kosztowało prawie 26 mln zł. Warto podkreślić, że ani mostów, ani drogi Osiecznica–Rudawica nie byłoby, gdyby nie Powiat Bolesławiecki, Gmina Osiecznica i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. MON nie partycypował w tej inwestycji.

W czwartek 18 października nastąpiło uroczyste otwarcie nowych mostów na Kwisie w Świętoszowie. To największa inwestycja w historii Powiatu Bolesławieckiego. Jej koszt to prawie 26 mln zł, z czego:

 • 3 mln zł dał Powiat Bolesławiecki
 • a 1,6 mln zł – Gmina Osiecznica.

Reszta – ponad 21 mln zł – pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. – Zrealizowanie tego zadania było możliwe dzięki współpracy trzech samorządów: Powiatu Bolesławieckiego, Gminy Osiecznica i Województwa Dolnośląskiego – mówił starosta bolesławiecki Karol Stasik. – To ważna inwestycja dla mieszkańców Świętoszowa. Bo zrobienie tej drogi i mostów zbliża miejscowość Świętoszów do stolicy Powiatu, Bolesławca, i stolicy gminy, Osiecznicy. Ale zbliża ich również do autostrad: A4 i A18.

– To też ważna inwestycja dla wojska – kontynuował starosta. – Mamy w Powiecie dwie jednostki wchodzące w skład Czarnej Dywizji: 10 Brygadę Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa i 23 Śląski Pułk Artylerii z Bolesławca. W przypadku ćwiczeń lub zagrożenia wojsko może się tędy błyskawicznie przemieszczać.

– To kluczowe miejsce – mówi por. Krzysztof Gonera z sekcji prasowej 11 Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania. – Skróci ono czas dojazdu żołnierzy z różnych rejonów Polski do 10 Brygady Kawalerii Pancernej.

W swoim przemówieniu K. Stasik wspominał o związanych z tą inwestycją trudnościach, z jakimi od lat borykali się samorządowcy, m.in. poprzedni starostowie bolesławieccy. Przypomniał, że warunkiem uzyskania środków zewnętrznych na to zadanie było wykonanie i mostów, i drogi.

Dodał, że Ministerstwo Obrony Narodowej nie chciało wesprzeć tej – kluczowej przecież dla wojska – inwestycji.

Potem z imienia i nazwiska wymienił tych, dzięki którym udało się zrealizować to zadanie. Podziękował:

 • śp. staroście Dariuszowi Kwaśniewskiemu
 • marszałkowi Województwa Dolnośląskiego Cezaremu Przybylskiemu
 • wójtowi Gminy Osiecznica Waldemarowi Nalazkowi („Gdzie diabeł nie może, to wójt Nalazek na pewno załatwi”)
 • ówczesnym radnym Rady Powiatu Bolesławieckiego z przewodniczącym na czele
 • Ewie Rendeckiej-Woch i Marzenie Klementowskiej z Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym
 • Romanowi Palczewskiemu i Anatoliuszowi Koperowi, byłym szefom Zarządu Dróg Powiatowych
 • Pawłowi Bednarskiemu i Tadeuszowi Prochownikowi, obecnym szefom ZDP
 • Marii Szydłak, skarbniczce Powiatu
 • Magdalenie Bednarskiej-Wajerowskiej z UMWD
 • autorom dokumentacji projektowej: Przemysławowi Marczakowi i Barbarze Kosmacz
 • konsorcjum firm: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostostal Kielce
 • prezes SPRB Ewie Meller-Wypych
 • prezesowi Mostostalu Krzysztofowi Rusieckiemu
 • kierownikowi budowy Konradowi Zawalowi
 • kierownikowi robót drogowych Radosławowi Gąsiorkowi.

– Szczególnie sprawnie realizował to zadanie Mostostal Kielce, który z wyprzedzeniem obiecał marszałkowi i nam, że udostępni ten most 1 września, tak aby dzieci mogły dojeżdżać tędy do szkół średnich w Bolesławcu – dodał Karol Stasik.

Marszałek Cezary Przybylski opowiadał, że powiatowi urzędnicy zdawali sobie sprawę, że taką inwestycję samodzielnie udźwignąć mogłyby jedynie powiaty grodzkie.

C. Przybylski:

Gdy zostałem marszałkiem, podjąłem decyzję, że Dolny Śląsk – jako jedno z niewielu województw w Polsce – postawi również na drogi lokalne. Ten pomysł okazał się bardzo dobry, bo przyczynił się do rozwoju Dolnego Śląska. I nadal będzie się przyczyniał. Nasze województwo to region, który najdynamiczniej rozwija się w całej Unii Europejskiej. Wg badań Eurostatu jesteśmy na 1 miejscu, jeśli chodzi o tworzenie miejsc pracy.

Marszałek wspomniał również o tym, że gdy kiedyś gościł wraz z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim w Lubuskiem, podeszło doń kilku posłów z otoczenia ówczesnej głowy państwa. I zasugerowało, że Świętoszów powinien został włączony do województwa lubuskiego, bo jest źle skomunikowany z Dolnym Śląskiem. – Mocno mnie to poirytowało – podkreślił włodarz Województwa Dolnośląskiego. – Powiedziałem wtedy, że ten most powstanie. I powstał.

Waldemar Nalazek:

To bardzo ważna inwestycja dla całego regionu. Kiedyś mówiło się o tej drodze i mostach: wrota do województwa dolnośląskiego. Do dziś te wrota były chwiejne i bardzo wąskie. Teraz są szeroko otwarte.

Szef Czarnej Dywizji generał dywizji Stanisław Czosnek podziękował planistom, inwestorom i wykonawcom, że nie musiał zmieniać planów ćwiczeń Borsuk-18. A marszałkowi, staroście i wójtowi pogratulował determinacji, dzięki której inwestycja o kapitalnym znaczeniu dla wojsk polskich i amerykańskich stała się faktem.

Uroczystość prowadzili: Katarzyna Biegasiewicz-Mularczyk, rzeczniczka prasowa Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, i Mariusz Lickiewicz z Zarządu Dróg Powiatowych. Most poświęcił kapelan 10BKPanc.

Droga Osiecznica–Rudawica i mosty w liczbach

 • nośność mostu: 50 t wg normy polskiej i 150 t wg normy europejskiej
 • droga na moście: 2 x 3,5 m
 • droga poza mostem: na łukach – 7 m, na prostych odcinkach – 6 m; plus 1,2-m pobocza z obu stron
 • dł. drogi: 22 km.

Wspomniana droga wkrótce też zostanie odebrana. Wykonawca dokonuje jeszcze drobnych kosmetycznych uzupełnień.