Wciąż trwa konkurs „Stok nie jest dla bałwanów”

Wciąż trwa konkurs „Stok nie jest dla bałwanów”
fot. freeimages.com (sheldon pickering) Rusza konkurs fotograficzno-plastyczny dla dzieci i młodzieży, organizowany m.in. przed Komendę Główną Policji.
istotne.pl policja, konkurs, fotografia, plastyka, narty

Elementem akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” jest konkurs fotograficzno-plastyczny „Stok nie jest dla bałwanów”, adresowany do dzieci i młodzieży.

W konkursie, którego uczestnicy mają za zadanie zilustrować Dekalog Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS, mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych:

  • kat. I – wiek: 5-10 lat (rysunek, fotografia)
  • kat. II – wiek: 11-16 lat (plakat, fotografia).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 1 marca 2019 r. pracy plastycznej (wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską) lub pracy fotograficznej (pozwalającej na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie A3) na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez opiekuna prawnego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 marca 2019 r.; jury przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas ogólnopolskiego finału konkursu.

Organizatorami przedsięwzięcia są:

  • Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji
  • Polski Związek Narciarski
  • Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN
  • Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA
  • Fundacja PZU.

Szczegóły można znaleźć na stronie Komendy Głównej Policji.