Rusza rekrutacja do Publicznego Liceum Oxpress

Rusza rekrutacja do Publicznego Liceum Oxpress
fot. Oxpress Już 1-go lutego Publiczne Liceum Oxpress rozpoczyna nabór do pierwszych klas licealnych. W ubiegłym roku kandydaci musieli logować się na specjalnej platformie, gdzie wybierali kilka szkół i interesujące ich profile. To system, w razie braku miejsc w placówce pierwszego wyboru, przenosił uczniów do szkół drugiego i trzeciego wyboru.
istotne.pl 4 oxpress, nabór, edukacja

W tym roku szkolnym dyrekcja Liceum Oxpress zrezygnowała z powyższego systemu. Formularze zgłoszeniowe w wersji papierowej można będzie składać w głównym sekretariacie Zespołu Oxpress przy ul. Tyrankiewiczów 22 już od początku lutego. Decyzja o przyjęciu – lub jego braku – zostanie wydana w ciągu 7 dni od daty złożenia dokumentów.

– Oczekujemy, że osoby, które złożą podania do Liceum Oxpress, mają swoje priorytety i cele i wiedzą, co nasza szkoła może im zaoferować. Dlatego nie będziemy czekać na wyniki egzaminów i koniec roku szkolnego: Oxpress to miejsce dla tych, którzy są twórczy i kreatywni, nie boją się nauki i naprawdę chcą coś w życiu osiągnąć. My dajemy im narzędzia, dzięki którym będą bez problemu poruszać się w zmieniającej się rzeczywistości rynku pracy. Absolwent naszej placówki będzie mógł wybrać się na dowolne studia lub, ze względu na znakomitą znajomość języka obcego, podjąć naukę na uczelniach zagranicznych – mówi dyrektor PLO Oxpress, Monika Pluszczewicz.

Wiemy, że określenie życiowej drogi w wieku kilkunastu lat to trudne zadanie, dlatego pragniemy dać młodzieży możliwość jak największego spektrum wyboru na przyszłość. Myślę, że wszystkim osobom ubiegającym się o przyjęcie do Liceum Oxpress decyzja o takim sposobie rekrutacji bardzo ułatwi życie. W trybie postępowania rekrutacyjnego kandydaci szybko otrzymają odpowiedź o przyjęciu do Liceum Oxpress. Jeżeli coś pójdzie nie po ich myśli, zawsze będą mogli spokojnie ubiegać się o miejsca w innych liceach dodaje Monika Pluszczewicz.

Bycie uczniem Liceum Oxpress ma szereg innych, nie mniej istotnych zalet:

– Nie sposób pominąć kwestii bezpieczeństwa, która była i jest dla nas sprawą priorytetową. Wszystkie placówki Oxpress posiadają kodowane wejścia, a także wyposażone są w systemy kamer zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Ten zabieg ma zabezpieczać wszystkich naszych uczniów przed osobami obcymi, bo w szkole, zarówno na linii uczeń – uczeń, jak uczeń – nauczyciel, panuje bardzo przyjazna, niemal rodzinna atmosfera i jest naprawdę bezpiecznie. – podkreśla założyciel Oxpressu, Dariusz Tyrakowski.

Warto podkreślić, że Publiczne Liceum Oxpress jest bezpłatne, a mimo tego oferuje co najmniej 5 godzin języka angielskiego tygodniowo – w tym również zajęcia z Native Speakerem. Żadna inna szkoła nie ma takiej oferty. Nacisk kładziony jest również na język polski, matematykę, informatykę i chemię. Zwiększona liczba godzin tych przedmiotów, a także małe klasy i swobodna, bezstresowa atmosfera zapewnią idealne warunki do nauki. A tym, którym zależy także na rozwoju fizycznym, Liceum zapewnia dostęp do infrastruktury sportowej w postaci dwóch nowych, doskonale wyposażonych sal gimnastycznych, zlokalizowanych przy Alei 1000-lecia 48.

W celu zasięgnięcia bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do Biura Obsługi Ucznia w budynku przy ul. H. i W. Tyrankiewiczów 22. Zajęcia lekcyjne odbywają się w budynku przy Alei Tysiąclecia 48.

Autor: Oxpress

tekst zlecony