Magistrat: 134 tys. zł na zdrowie

Magistrat: 134 tys. zł na zdrowie
fot. Krzysztof Gwizdała Rozstrzygnięto konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w sferze pożytku publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku.
istotne.pl um bolesławiec

Poniżej wyniki.

Zadanie 1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyka i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Nazwa oferenta i adres jego siedziby Nazwa zadania Przyznana kwota na 2019 rok
Stowarzyszenie ODNOWA ŻYCIA, ul. Chrobrego 6/11 59-700 Bolesławiec ODNOWA ŻYCIA-prowadzenie działań wspierających dla osób i rodzin wychodzących z uzależnienia lub pozostających w abstynencji 15.000
Polski Czerwony Krzyż Dolnośląski – Oddział Okręgowy Oddział Rejonowy, al. Tysiąclecia 32D/4 59-700 Bolesławiec Punkt Wsparcia Rodzin 3.000
TOP Bolesławiec, ul. Staszica 65 59-700 Bolesławiec Prowadzenie przez TOP Bolesławiec świetlicy profilaktyczno-środowiskowej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i narkomanią 30.000
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu, al. Tysiąclecia 32D/3 59-700 Bolesławiec Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego ds. uzależnień 22.100
Rzymsko-Katolicka Parafia Wniebowzięcia Naj świętszej Marii Panny i Św. Mikołaja, ul. Kościelna 3 59-700 Bolesławiec Działalność profilaktyczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych a w szczególności dla dzieci i młodzieży 22.000

Zadanie 2. Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii

Nazwa oferenta i adres jego siedziby Nazwa zadania Przyznana kwota na 2019 rok
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec im. Szarych Szeregów, ul. Komuny Paryskiej 24 59-700 Bolesławiec Harcerze mówią NIE – nikotynie, alkoholowi, narkotykom 14.900
Hufiec Pracy, aleja Tysiąclecia 51/20 59-700 Bolesławiec Wybieram życie! Nie biorę! 7.000
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu, al. Tysiąclecia 32D/3 59-700 Bolesławiec Prowadzenie punktu przeciwdziałania narkomanii 20.000