Straż Ochrony Kolei: ub. rok był bezpieczniejszy. Blisko 3 tys. ujętych sprawców

Straż Ochrony Kolei: ub. rok był bezpieczniejszy. Blisko 3 tys. ujętych sprawców
fot. włodi/Wikimedia Commons Mniej zdarzeń na obszarach kolejowych, blisko 3000 ujętych sprawców przestępstw i wykroczeń, 18 000 kontroli skupów złomów, 17 000 patroli na przejazdach kolejowo-drogowych i 55 000 patroli na „dzikich przejściach”. Aktywne działania Straży Ochrony Kolei w 2018 roku to coraz większe bezpieczeństwo pasażerów.
istotne.pl kolej, pkp, straż ochrony kolei

W 2018 roku Straż Ochrony Kolei zarejestrowała 8075 zdarzeń na obszarze kolejowym. To o 9% mniej w porównaniu do roku poprzedniego. Spadający wskaźnik przestępczości na obszarze kolejowym obserwowany jest stale od 2011 roku. Od tamtego czasu ilość zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu zmalała o blisko 50%.

W 2018 roku funkcjonariusze SOK ujęli 1700 sprawców kradzieży, dewastacji i wybryków chuligańskich oraz odzyskali mienie kolejowe o łącznej wartości 123 600 zł. W sumie ujętych zostało blisko 3 000 sprawców przestępstw i wykroczeń na kolei.

Ważnym narzędziem w przeciwdziałaniu kradzieżom infrastruktury są kontrole punktów skupu złomu. W 2018 roku funkcjonariusze SOK przeprowadzili ponad 18 000 takich kontroli.

Z czego korzystają sokiści?

W trakcie działań w terenie funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei korzystają z gogli noktowizyjnych i termowizyjnych, a odpowiednią mobilność zapewniają służbowe samochody terenowe. Mobilne Centra Monitoringu, fotopułapki, aplikacje służby dyżurnej oraz geolokalizacja patroli umożliwia szybki przepływ informacji i błyskawiczną reakcję w na zaistniałe zdarzenia.

W 2018 roku Straż Ochrony Kolei wydała na zakup sprzętu ponad 7 000 000 zł, między innymi: 30 nowych samochodów służbowych, 270 fotopułapek i ponad 800 sztuk nowej broni służbowej.

Rozwój służby – jak się odbywa?

Rozwój służby odbywa się poprzez ciągłe szkolenia i doskonalenie zawodowe. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa Ośrodek Szkolenia Zawodowego SOK w Zbąszyniu z filią w Przemyślu.

W 2018 Komenda Główna SOK zorganizowała 200 kursów i szkoleń. 3 miesięczne szkolenie przygotowawcze odbyło ponad 200 adeptów, którzy w 2018 roku rozpoczęli służbę w Straży Ochrony Kolei. Każdy z ponad 3 000 funkcjonariuszy SOK stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach średnio 2–3 razy w ciągu roku.

Ponadto Straż Ochrony Kolei w ramach współpracy z innymi służbami mundurowymi, m.in. z wojskiem, policją i Strażą Graniczną, aktywnie uczestniczyła w 2018 roku w ćwiczeniach z doskonalenia procedur w sytuacjach kryzysowych.

Podczas ćwiczeń, takich jak np. KOLEJ 18 czy ANAKONDA 18, funkcjonariusze SOK doskonalili swoje umiejętności z zakresu przeprowadzenia ewakuacji podróżnych z dworca lub pociągu, udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanym czy przeprowadzania akcji poszukiwawczej w koordynacji z różnymi podmiotami odpowiadającymi za bezpieczeństwo na obszarze kolejowym.

Ile lat ma SOK?

SOK to uzbrojona i umundurowana formacja specjalizująca się w ochronie życia, zdrowia i mienia na obszarze kolejowym, która w 2018 roku obchodziła jubileusz 100 lat. Służbę powołał do życia ówczesny Naczelnik Państwa Józef Piłsudski 18 listopada 1918 roku, w tydzień po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Marcin Żywiołek, rzecznik Komendy Głównej SOK:

Obecna Straż Ochrony Kolei to formacja dynamicznie się rozwijająca – w służbie nastąpiła wymiana pokoleniowa, wzrósł poziom wyszkolenia oraz zainwestowano w nowoczesne środki techniczne. Maleje przestępczość na kolei, a podróżni wiedzą, że mogą liczyć na profesjonalizm funkcjonariuszy SOK.

Co Wy na to? Zapraszamy do dyskusji.