Twój e-PIT, a PIT-37? Czyli czy zlikwidowano obowiązek składania deklaracji podatkowych?

Twój e-PIT, a PIT-37? Czyli czy zlikwidowano obowiązek składania deklaracji podatkowych?
fot. e-pity.pl PIT-37 to potoczna nazwa druku księgowego, a dokładniej formularza, na którym rozlicza się liczna grupa podatników. Dotyczy i ma zastosowanie przede wszystkim do podmiotów, które samodzielnie nie deklarują swoich zarobków i nie rozliczają podatków w ciągu roku samodzielnie – robią to za nich płatnicy.
istotne.pl pieniądze

Osoby te otrzymują od swoich płatników (na przykład pracodawców) PIT-11, który powinni otrzymać do końca lutego, następującego po danym roku podatkowym. Pomimo tego, że za tych podatników większość obowiązków wykonują ich płatnicy (na przykład pracodawcy), ustawodawca nadal przewidział obowiązek osobistego rozliczenia i złożenia indywidualnego formularza PIT. Wraz z postępem jaki niesie cyfryzacja, udostępnia on możliwość nowoczesnych rozwiązań, a jednym z najnowszych jest tak zwany „Twój e-PIT”. W wielu miejscach pojawiają się informacje, że dzięki tej usłudze można nie rozliczać PIT. Czy faktycznie obowiązek deklaracyjny został zlikwidowany?

Twój e-PIT – czym jest i jak działa?

Nowa usługa „Twój e-PIT” została przygotowana przez Ministerstwo Finansów ze skierowaniem dla podatników, którzy nie znają się na kwestiach finansowych i podatkowych. Jest to elektroniczny program, w którym system Krajowej Administracji Skarbowej udostępni podatnikowi wypełnione zeznanie podatkowe. Gotowy dokument będzie udostępniony od 15 lutego 2019 roku. W usłudze „Twój e-PIT” na razie przygotowywane będą dwa zeznania podatkowe: PIT-37 i PIT-38. W następnych latach planowane jest rozszerzenie katalogu deklaracji podatkowych do wykorzystania. Podatnik może nie podjąć żadnych działań – jeżeli został przygotowany dla niego „Twój e-PIT”, to może "nie robić nic". W tej sytuacji, 30 kwietnia urząd automatycznie rozliczy podatnika na podstawie przygotowanego e-PIT. Należy pamiętać, że jeżeli nie zrobi nic – to akceptuje przygotowany dokument w całości oraz potwierdza aktualność zawartych w nim danych.

Twój e-PIT potencjalne ograniczenia systemu

Co ważne, należy zauważyć, że jak każdy system, „Twój e-PIT” ma pewne ograniczenia, szczególnie na początku jego wprowadzania. Po pierwsze, dotyczy tylko dwóch podstawowych deklaracji: PIT-37 i PIT-38. Po drugie, przygotowana przez system deklaracja opiera się wyłącznie na danych udostępnionych wcześniej przez pracodawców, ZUS, itp.. Jeżeli jednak okaże się, że np. pracodawca nie złożył do organów podatkowych odpowiednich danych, to system „Twój e-PIT” nie będzie w stanie wygenerować prawidłowego i pełnego PIT-37. Co więcej, część danych w usłudze ma być zablokowana – dopiero przygotowanie indywidualnej deklaracji podatkowej PIT-37 pozwoli podatnikom na pełną kontrolę nad całością dokumentu. W przygotowanym dokumencie znajdą się informacje od pracodawcy, informacje z poprzednio składanych (ubiegłorocznych) zeznań, odpowiedni numer rachunku bankowego, ulga na dzieci oraz dane dotyczące organizacji pożytku publicznego.

Podsumowanie i rekomendacje

„Twój e-PIT” jest nową, dopiero uruchamianą usługą. Przed skorzystaniem z niej jest więc rekomendowane zapoznanie się ze wszystkimi jej zasadami. Generalnie, najpierw należy zweryfikować czy na pewno podatnik może z niej skorzystać, w szczególności w wypadku, jeżeli chciałby wykorzystać możliwość „nic nie robię”. Może bowiem okazać się, że w konkretnej sytuacji faktycznej pomimo tego, że deklaracja pojawi się w systemie, należy ją odrzucić i przygotować własną deklarację podatkową – np.: PIT-37.

tekst zlecony