Praca dla akustyka w Bolesławieckim Ośrodku Kultury

Praca dla akustyka w Bolesławieckim Ośrodku Kultury
fot. BOK – MCC Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki zatrudni osobę na stanowisku specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń akustycznych, audiowizualnych i elektronicznych.
istotne.pl praca, bok - mcc

Osoba zajmująca to stanowisko będzie obsługiwała sprzęt i urządzenia akustyczne, audiowizualne, komputerowe i elektroniczne podczas imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki.

Miejsce pracy: Bolesławiec

Region: Dolny Śląsk

Od kandydatów oczekujemy

  • znajomości systemów wyrównanych liniowo
  • konfigurowania i obsługi procesorów głośnikowych
  • umiejętności obsługi konsolet cyfrowych i analogowych wraz z peryferiami
  • umiejętności strojenia systemów audio
  • biegłej znajomości sieci Dante
  • podstawowej znajomości elektroniki w zakresie audio
  • posiadania uprawnień sep do 1kV
  • doświadczenie w pracy na scenie

CV proszę składać w sekretariacie BOK – MCC lub mailowo na adres sekretariat@bok.boleslawiec.pl do dnia 31.05.2018 roku.

Administratorem Danych Osobowych jest Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu (kontakt: Pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer telefonu 697 915 672 (adresem email: iod@bok.boleslawiec.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV. Za zgodą kandydatów w okresie 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu z siedzibą przy Pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki w Bolesławcu z siedzibą przy Pl. Piłsudskiego 1c, 59-700 Bolesławiec na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

tekst zlecony