Prezydent z absolutorium

Prezydent z absolutorium
fot. UM Bolesławiec Za głosowało 17 radnych, dwóch wstrzymało się od głosu.
istotne.pl absolutorium, sesja rm

Mimo krytycznych uwag Dariusza Muchy radni Rady Miasta Bolesławiec w czasie majowej sesji podjęli uchwałę ws. udzielenia absolutorium prezydentowi Piotrowi Romanowi za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Za głosowało 17 rajców, dwóch (D. Mucha i Łukasz Molak) wstrzymało się od głosu.