Zasłużeni dla Miasta Bolesławiec odebrali odznaczenia

Zasłużeni dla Miasta Bolesławiec odebrali odznaczenia
fot. GA Samorządowcy z Gminy Miejskiej uhonorowali tym tytułem czworo bolesławian i jedną instytucję.
istotne.pl sesja rm

Uhonorowani odebrali odznaczenia w trakcie majowego posiedzenia Rady Miasta Bolesławiec.

Przypomnijmy. W czasie kwietniowej sesji radni Rady Miasta Bolesławiec podjęli uchwały, za sprawą których nadali tytuł „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”:

  • Annie Bober-Tubaj, wieloletniej szefowej Muzeum Ceramiki i redaktorce „Rocznika Bolesławieckiego”
  • Helenie Kowal, animatorce kultury, organizatorce wielu imprez kulturalnych
  • Edmundowi Malińskiemu, dr. nauk humanistycznych, w latach 1991–1993 senatorowi RP, nauczycielowi historii, b. dyrektorowi II LO, jednemu z pomysłodawców „Rocznika Bolesławieckiego” i działaczowi społecznemu
  • Grzegorzowi Matorynowi, wybitnemu fotografikowi i projektantowi graficznemu, współtwórcy i redaktorowi „Rocznika Bolesławieckiego”.

Tymże tytułem uhonorowana została też jedna instytucja: Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu. W uzasadnieniu uchwały dotyczącej Cechu czytamy:

Obecnie Bolesławiecki Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości prowadzi szeroką działalność na rzecz utrwalania więzi środowiskowych oraz budowania tożsamości lokalnej. Poprzez dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków zrzeszonych wpływa na wizerunek bolesławieckiego rzemieślnictwa. Wykazuje zainteresowanie kierunkami rozwoju miasta oraz podejmuje działania mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców Bolesławca.

Trafny wybór?