Strażacy uczcili swoje święto. Wręczono odznaczenia i awanse

Strażacy uczcili swoje święto. Wręczono odznaczenia i awanse
fot. Janusz Wilk/KP PSP Bolesławiec Na Rynku w Bolesławcu odbyły się uroczystości z okazji Dnia Strażaka. W ich trakcie mundurowym z Komendy Powiatowej przekazano nowy pojazd pożarniczy.
istotne.pl straż pożarna, awans, odznaczenie, dzień strażaka

Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu mł. bryg. Andrzej Śliwowski i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Bolesławcu druh Zbigniew Bożęcki 27 maja zaprosili mieszkańców powiatu bolesławieckiego na obchody Dnia Strażaka oraz uroczystość przekazania bolesławieckiej JRG średniego samochodu gaśniczego.

Przed częścią oficjalną pracownicy i funkcjonariusze PSP oraz druhny i druhowie z OSP powiatu bolesławieckiego wspólnie z zaproszonymi gośćmi uczestniczyli w mszy świętej w intencji strażaków. Nabożeństwo odprawiono w Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej.

Następnie współgospodarz uroczystości mł. bryg. Andrzej Śliwowski przywitał na Rynku zaproszonych gości. (W szczególności – przedstawicieli administracji samorządowej, ze starostą bolesławieckim Karolem Stasikiem na czele, a także reprezentantów powiatowych służb, inspekcji i straży, jednostek Wojska Polskiego, nadleśnictw i komendantów miejskich/powiatowych ościennych powiatów). A przede wszystkim – strażaków powiatu bolesławieckiego, którzy przybyli na tę uroczystość, prezentując sztandary własnych jednostek i pojazdy pożarnicze.

Jak czytamy na stronie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu:

Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka był okazją do złożenia na ręce funkcjonariuszy PSP i druhów OSP serdecznych podziękowań za codzienną służbę pełną poświęcenia i wyrzeczeń. Najlepszym tego przykładem jest wręczanie przez przełożonych odznaczeń i awansów.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Wrocławiu przyznało:

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

 • dhowi Leszkowi PRUSAKOWI
 • dhowi Krzysztofowi BOLUKOWI.

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

 • dhowi Jarosławowi NENKINOWI
 • dhowi Arkadiuszowi NENKINOWI
 • dhowi Robertowi PALCZAKOWI
 • dhowi Sławomirowi PRUSAKOWI
 • dhowi Rajmundowi MAKIEŁA.

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

 • druhnie Jolancie MAJEWSKIEJ
 • dhowi Jackowi BRAMOWI
 • dhowi Krzysztofowi PRUSAKOWI
 • dhowi Dariuszowi PRUSAKOWI
 • dhowi Ryszardowi CZŁONCE.

Wręczenia medali dokonali wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Wrocławiu dh Henryk Leśków oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Bolesławcu dh Zbigniew Bożęcki.

Decyzją ministra spraw wewnętrznych na młodszego kapitana awansował asp. Wojciech Rosiak. Awanse nadane przez dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP przypadły:

 • na ogniomistrza:
  • młodszemu ogniomistrzowi Łukaszowi JUNGOWI
  • młodszemu ogniomistrzowi Danielowi SAWCE
  • młodszemu ogniomistrzowi Piotrowi SZWEDOWI
 • na starszego sekcyjnego:
  • sekcyjnemu Januszowi BLECHARZOWI
  • sekcyjnemu Markowi DANIELCZUKOWI
  • sekcyjnemu Piotrowi INDULE
  • sekcyjnemu Wojciechowi MAJEWSKIEMU
  • sekcyjnemu Maciejowi MARCINKIEWICZOWI
 • sekcyjnego:
  • starszemu strażakowi Jackowi BRAMOWI.

Komendant powiatowy PSP w Bolesławcu w korpusie szeregowych nadał stopnień:

 • starszego strażaka:
  • strażakowi Michałowi BRZEZOWSKIEMU
  • strażakowi Tomaszowi MIUSOWI.

W imieniu dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP awanse wręczał naczelnik Wydziału Kadr KW PSP we Wrocławiu bryg. Łukasz Winkowski oraz mł. bryg. Andrzej Śliwowski.

(Ponadto 7 funkcjonariuszy bolesławieckiej komendy odebrało awanse na wyższe stanowiska służbowe).

W związku z dużym zaangażowaniem 10 maja w organizację i prowadzenie działań ratowniczych na terenie miasta Bolesławiec prezydent Piotr Roman wyróżnił nagrodami rzeczowymi dwóch strażaków KP PSP w Bolesławcu. Za działania na terenie gminy Bolesławiec wójt Andrzej Dudkowski wyróżnił nagrodami rzeczowymi czterech strażaków z jednostek OSP gminy Bolesławiec.

W drugiej część uroczystości nastąpiło przekazanie i poświęceniem otrzymanego samochodu gaśniczego z projektu unijnego „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020”.

Bryg. Łukasz Winkowski, po odczytaniu listu intencyjnego od komendanta głównego PSP gen. nadbryg. Leszka Suskiego, wręczył komendantowi Śliwowskiemu akt przekazania nowego samochodu dla KP PSP w Bolesławcu. (Auto poświęcił ks. prałat Andrzej Jarosiewicz).

Na zakończenie uroczystości, z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, orkiestra odegrała Marsz Pierwszej Brygady – pieśń Legionów Polskich dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego.

Elementem upamiętniającym 100-lecie odzyskania Niepodległości było również złożenie kwiatów pod pomnikiem Polski Walczącej przez delegację strażaków.

Licznie zebrani na rynku mieszkańcy i rodziny strażaków na zakończenie uroczystości mogli wysłuchać koncertu w wykonaniu orkiestry miejskiej, piosenek w wykonaniu pracowni wokalnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki oraz występu grupy kabaretowej Retro z Trzebienia, i to z udziałem druha Zbigniewa Bożęckiego.