Oszuści wykorzystują zamieszanie z RODO. Nie daj się nabrać!

Oszuści wykorzystują zamieszanie z RODO. Nie daj się nabrać!
fot. www.sxc.hu (sqback) Ministerstwo Cyfryzacji zwraca uwagę na konieczność zachowania najwyższej ostrożności w reagowaniu na wszelkie otrzymywane wiadomości związane z dostosowaniem Państwa organizacji do RODO.
istotne.pl policja, oszustwo, internet, ministerstwo

Okazuje się, że obok licznych wiadomości informujących Państwa o przetwarzaniu danych osobowych są również takie, które mogą być ukierunkowane na oszustwa.

Do wiadomości takich należą w szczególności informacje zawierające linki bądź załączniki z dokumentami, skorzystanie z których zapewnić ma pozornie pełną zgodność z RODO, a faktycznie może skutkować zainstalowaniem tzw. wirusa na Państwa urządzeniu.

Co zrobić, gdy taką wiadomość dostaniemy?

Ministerialni urzędnicy:

Prosimy o dokładne zapoznanie się z nią. Nie należy reagować na wiadomości lub SMS-y z niewiadomego lub podejrzanego źródła. Na oferty usług doradczych w obszarze ochrony danych osobowych z informacją, że odmowa skorzystania z usług skutkować może złożeniem skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Może to być próba oszustwa.

Na nieprawdziwe informacje o prawnej konieczności nabycia szaf zapewniających zgodność z RODO, krat w oknach, szczególnych kategorii niszczarek, nakładek na ekrany monitorów, kłódek oraz innych dedykowanych RODO rozwiązań. RODO nie stawia takich wymogów.

Na informacje o obowiązkowych egzaminach na Inspektorów Ochrony Danych, obowiązkowych certyfikatach oraz obowiązkowych szkoleniach. RODO nigdzie nie mówi o obowiązkowych egzaminach czy szkoleniach.

Ministerstwo dodaje:

Jednocześnie wszystkim administrującym danymi osobowymi zwracamy szczególną uwagę na sposób realizacji obowiązków wynikających z RODO.

Kierowane w ostatnim czasie liczne wiadomości informujące Państwa klientów, usługobiorców itd. o przetwarzaniu danych powinny co do zasady być kierowane na adres mailowy adresata takiej wiadomości. Wysyłanie takich informacji np. do wszystkich klientów, bez dodania ich adresów e-mail lub wysyłanie tzw. kopii ukrytej może się wiązać z naruszeniem przepisów RODO.

Więcej na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.