Policja lepiej oceniana niż samorządy, telewizja czy wojsko

Policja lepiej oceniana niż samorządy, telewizja czy wojsko
fot. Wikimedia Commons Z ostatniej edycji cyklicznego badania CBOS wynika, że Policja jest na pierwszym miejscu spośród ocenianych instytucji. Policja oceniana jest wyżej m.in. od samorządów czy telewizji, a ponad dwukrotnie lepiej od sądów – czytamy na stronie KGP.
istotne.pl policja, cbos

– Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyliście. Jest to najlepszy prezent, jaki możemy otrzymać za codzienną wytężoną pracę, trud i poświęcenie policjantów i pracowników Policji z całego kraju – powiedział Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Z ostatniej edycji cyklicznego badania CBOS wynika, że policja jest najwyżej ocenianą instytucją publiczną spośród dwudziestu pięciu poddanych ocenie respondentów.

Komenda Główna Policji:

CBOS, w badaniu cyklicznym realizowanym w marcu i wrześniu każdego roku, monitoruje opinie dorosłych Polaków na temat działalności prezydenta, parlamentu, mediów oraz wybranych instytucji publicznych, w tym Policji. Wyniki najnowszej edycji badania wskazują, że blisko trzy czwarte ankietowanych (74%) dobrze ocenia działalność. W porównaniu do poprzedniej edycji badania odsetek pozytywnych ocen wzrósł o 6 p.p., natomiast odsetek ocen negatywnych zmniejszył się o 2 p.p. (15%). [...]

Policja znajduje się obecnie na pierwszym miejscu spośród ocenianych instytucji, przed samorządami, telewizją czy wojskiem. Warto również zwrócić uwagę, że Policja oceniana jest ponad dwukrotnie lepiej od instytucji wymiaru sprawiedliwości. [...]

Gen. insp. Jarosław Szymczyk:

Pierwszy raz w historii blisko aż trzy czwarte ankietowanych (74%) oceniło dobrze działalność Policji. W ostatnich latach ocena ta była wysoka (około 70%) i plasowała Policję w czołówce, jednak obecna ocena jest najwyższa od 1990 roku, a polska Policja po raz pierwszy zajęła pierwsze miejsce spośród badanych instytucji.

I dodał:

Dziękując naszym obywatelom za tak wysokie zaufanie do polskiej Policji, pragnę serdecznie podziękować tym, dzięki którym taka ocena jest możliwa. To codzienna, ciężka służba policjantów i pracowników Policji, niesiona wszystkim potrzebującym pomoc i zrozumienie dla tych działań, ukształtowały pozytywny wizerunek policjantów jak i samej Policji. Dziękuję, jestem z Was dumny.

Co Wy na to? Rzeczywiście tak wysoko oceniacie działania policji? Zapraszamy do dyskusji.