Miasto Ceramiki w Złotej Księdze Dobrych Praktyk

Miasto Ceramiki w Złotej Księdze Dobrych Praktyk
fot. Przemysław Kania 11 września w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie wręczono dyplomy autorom nagrodzonych projektów w III edycji konkursu Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych.
istotne.pl 183 muzeum ceramiki, piotr roman, um bolesławiec, przemysław kania

Reklama

Organizatorem konkursu, który ma na celu promowanie wartościowych inicjatyw podejmowanych na rzecz osób starszych i z osobami starszymi, jest RPO wspólnie z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych.

Formą wyróżnienia jest umieszczenie opisu dobrej praktyki w Złotej Księdze, której patronem jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Bolesławiecki projekt „Senior jako świadek historii” został wyróżniony i znalazł się w Złotej Księdze Dobrych Praktyk.

Wszystkie działania w projekcie „Senior jako świadek historii” zostały zorganizowane przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu we współpracy ze stowarzyszeniami i bolesławieckimi szkołami przy wsparciu Gminy Miejskiej Bolesławiec.

W uroczystości uczestniczyli również bolesławianie: Maria Niemczuk, prezes Koła Związku Sybiraków w Bolesławcu; Władysława Kotlarek, prezes Bolesławieckiego Koła Amazonek; Przemysław Kania, absolwent II LO, autor filmów.

Zaszczytne wyróżnienia odebrali prezydent Bolesławca Piotr Roman oraz dyrektor Muzeum Ceramiki Anna Bober-Tubaj.

Adam Bodnar podkreślał, że szczególnie istotne w wyróżnionych inicjatywach było łączenie pokoleń. Przywołał przykład Bolesławca, gdzie młodzież nagrywała wspomnienia starszych mieszkańców miasta i zamieszczała je na YouTube. – Takie działania należy doceniać i promować – mówił rzecznik.

Czym jest projekt „Senior jako świadek historii”?

Projekt „Senior jako świadek historii” to wielokierunkowy program edukacji społecznej, w którym rola nauczycieli powierzona została osobom starszym, dysponującym określonymi, unikalnymi umiejętnościami lub wiedzą; posiadającym interesujące pasje bądź chcącym podzielić się swymi przeżyciami i doświadczeniami.

Celem programu jest wieloaspektowe wykorzystanie wiedzy i doświadczeń starszego pokolenia w szeroko pojętej edukacji historyczno-kulturowej młodszych pokoleń. Szczególny nacisk położono w nim na szerzenie idei spotkań międzypokoleniowych, służącej zacieśnianiu więzi społecznych, przekazywaniu mądrości życiowej, doświadczeń, umacnianiu lokalnej kultury społecznej.

– Ideą projektu z jednej strony jest zaangażowanie seniorów w transmisję wartości kulturowych do młodszych pokoleń, z drugiej – przyjmowanie przez nich od młodszych pokoleń nowoczesnych wzorców i umiejętności – informuje Anna Bober-Tubaj, dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

„Senior jako świadek historii” to projekt wieloletni, złożony z 4 różnych modułów:

 1. Program „Ocalić od zapomnienia”, którego ideą jest spisanie przez młodzież bolesławieckich szkół oraz opublikowanie w formie książkowej wspomnień kolejnych grup reemigrantów przybyłych na ziemię bolesławiecką w latach 40. i 50. XX w.
  Zadanie było realizowane od 2013 r. przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu i Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir, we współpracy z bolesławieckimi szkołami i stowarzyszeniami: Bolesławieckim Kołem Związku Sybiraków, Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Bolesławcu, Towarzystwem Współpracy Polsko-Francuskiej we Wrocławiu i Stowarzyszeniem Reemigrantów z Bośni, ich Potomków i Przyjaciół.
  W ramach serii ukazały się:
  • 2013 r.: „Nie mieliśmy dzieciństwa... Wspomnienia bolesławieckich Sybiraków”
  • 2014 r.: „Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia bolesławieckich Kresowian”
  • 2015 r.: „Tu wszystko było inne. Wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Francji” pod red. K. Dudek
  • 2016 r.: „Wydzierając puszczy ziemię… Wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Jugosławii”
  oraz publikacje o tematyce przesiedleńczej o charakterze albumowym:
  • 2014 r: „Z Bośni do Bolesławca. Wspomnienia reemigrantów z Jugosławii”
  • 2015 r.: „Polacy na bośniackiej ziemi. Fotograficzne wspomnienia bolesławieckich reemigrantów”.
 2. Program „Historia Życiem Pisana” – wykonanie i emisja cyklu 20 filmów dokumentalnych realizowanych przez Muzeum Ceramiki we współpracy z telewizją lokalną Azart-Sat w latach 2009–2010. Ideą zadania było zwizualizowanie wspomnień seniorów – postaci zasłużonych w dziejach powojennego miasta poprzez działalność społeczną, oświatową czy kulturalną. Filmy emitowane były na antenie, a obecnie są również dostępne na stronie www.muzeum.boleslawiec.net i portalu vimeo.
 3. Program „Senior-nauczyciel dawnych profesji” – cykle bezpłatnych praktycznych warsztatów, prowadzonych przez seniorów, posiadających doświadczenie zawodowe lub pasjonujących się hobbystycznie daną dziedziną. Zajęcia, organizowane od 2012 r., przybliżają młodym mieszkańcom miasta zawody, rzemiosła oraz tradycje niegdyś powszechnie znane, a dziś odchodzące w zapomnienie
 4. Program „Rocznik Bolesławiecki” – wydawanie od 2009 r. periodyku prezentującego wydarzenia, instytucje, stowarzyszenia, zjawiska społeczne oraz postaci, które swą działalnością zasłużyły się w dziejach Bolesławca. Zarówno autorzy tekstów, jak i przedstawiciele kolegium redakcyjnego są w przeważającej części seniorami i ta grupa ma decydujący wpływ na treść oraz poziom wydawniczy rocznika.

W projekcie dotychczas wzięło udział 7.488 osób.

Reklama