Dwa stowarzyszenia z tytułami „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”?

Dwa stowarzyszenia z tytułami „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”?
fot. GA W trakcie wrześniowej sesji Rady Miasta rajcy nadadzą (lub nie) prestiżowy tytuł dwóm stowarzyszeniom: Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oraz Stowarzyszeniu Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół.

Jednym z punktów wrześniowej sesji Rady Miasta Bolesławiec będzie głosowanie nad projektami uchwał ws. nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” dwóm bolesławieckim stowarzyszeniom:

  • Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
  • Stowarzyszeniu Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół.

W uzasadnieniach obu dokumentów czytamy:

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bolesławcu jest od wielu lat animatorem współpracy bolesławian z Polakami na Kresach i mieszkańcami Ukrainy. Na ogromne uznanie zasługuje praca Towarzystwa w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, która umożliwia bolesławieckiej młodzieży odkrywanie polskiej bytności na Kresach Wschodnich, a młodzieży z tego terenu poznanie Bolesławca, w szczególności jego historii i kultury.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bolesławcu świadczy wszechstronną pomoc Kresowianom, propagując historię Polski i podtrzymując wśród mieszkańców Kresów patriotyczne postawy.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Bolesławcu przyczyniło się do nawiązania współpracy, a następnie podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Bolesławcem a Zbarażem.


Stowarzyszenie Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół z siedzibą w Bolesławcu od lat zaangażowane jest w przywracanie pamięci o przodkach bolesławian zamieszkujących na terenie Bośni.

Stowarzyszenie jest inicjatorem realizowanej w ramach programu „Ocalić od zapomnienia ... polskie cmentarze Derventa i Gradiszka w Bośni”; akcji, której celem jest dbałość o miejsca pochówku Polaków na terenie Bośni.

Propaguje idee regionalizmu. Jest współorganizatorem wielu imprez kulturalnych promujących historię i kulturę bolesławian. Działalność Stowarzyszenia przyczynia się do zacieśniania stosunków partnerskich pomiędzy Bolesławcem a Prnjavorem.

Co Wy na to? Do tematu wrócimy.