Najlepsi nauczyciele i dyrektorzy szkół powiatowych nagrodzeni

Najlepsi nauczyciele i dyrektorzy szkół powiatowych nagrodzeni
fot. GA W dniu Waszego święta składam Wam serdeczne życzenia. Życzę satysfakcji z realizacji wyznaczonych celów edukacyjnych, uznania w oczach uczniów i ich rodziców oraz dalszych sukcesów zawodowych w kolejnych latach – mówił w trakcie gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej starosta bolesławiecki Karol Stasik.
istotne.pl 183 stanisław chwojnicki, edukacja, karol stasik, tomasz gabrysiak, teatr stary

Reklama

W czwartek 11 października w Teatrze Starym w Bolesławcu miała miejsce uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Głos zabrał starosta bolesławiecki Karol Stasik:

W Dniu Edukacji Narodowej pragnę wyrazić słowa uznania za trud twórczej pracy, poświęcenie i serce wkładane każdego dnia w wychowanie młodych pokoleń oraz przyczynianie się do rozwoju edukacji w naszym powiecie.

Od Was – Szanowni Nauczyciele, Pedagodzy, Wychowawcy – młodzi ludzie uczą się, jak być prawym obywatelem, pracownikiem i rodzicem.

Dowodem Państwa profesjonalizmu i systematycznej pracy są liczne udziały uczniów naszych szkół w konkursach i olimpiadach, a za wyjątkowe sukcesy należy uznać wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych. Zalicza się do nich również tegoroczny egzamin maturalny, który uczniowie naszych szkół zdali – jako jeden z 3 powiatów – najlepiej w województwie, uzyskując wyniki lepsze od średniej krajowej o około 2,6%.

I dodał:

Trudnym zadaniem władz powiatu w sytuacji malejącej subwencji oświatowej jest sprostanie wymogom współczesności w zakresie kompetencji uczniów, poziomu nauczania i nowoczesnej bazy oświatowej. Powiat realizuje te zadania, angażując własne środki.

W roku bieżącym przeznaczyliśmy na ten cel około 10 mln 700 tys. zł, z czego prawie 5 mln 600 tys. zł na zadania bieżące – co przy subwencji na poziomie 31 mln zł stanowi 25% wydatków. Z tych samych powodów położyliśmy nacisk na pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej.

Przed nami kolejne wyzwanie organizacyjne wynikające z wdrażanej reformy edukacyjnej – radykalny wzrost liczby uczniów w naszych szkołach od 2019 roku.

Z przeprowadzonych przez Wydział Edukacji analiz wynika, że do tego wyzwania jesteśmy przygotowani lokalowo, nie będzie także problemów z kadrą nauczycielską w zakresie przedmiotów ogólnokształcących. Niedobór nauczycieli zawodu zamierzamy rozwiązać poprzez nawiązanie jeszcze bliższej współpracy z przemysłem (z przedsiębiorcami).

Starosta wspomniał też o wynagrodzeniach dla nauczycieli:

Przy tej okazji wspomnę o sprawach płacowych. Aby wyeliminować z tej informacji wpływ ostatnich podwyżek, przekazuję dane za 2017 rok. Płace nauczycieli w grupach stopni awansu były wyższe niż te wynikające z Karty nauczyciela o ponad 1 mln 250 tys. zł. Co w przeliczeniu na etat w poszczególnych grupach stopni awansu stanowi kwotę pomiędzy 300 zł a 624 zł na miesiąc.

Oto nazwiska nagrodzonych nauczycieli i dyrektorów placówek powiatowych:

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

 • Katarzyna Kwaśniewska (II LO)

Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

 • Małgorzata Kędziora (II LO)
 • Izabella Daniel (II LO)
 • Paweł Józef Domzalski (ZSOiZ)
 • Edyta Beata Chomiaczewska (ZSOiZ)
 • Barbara Marta Smoleńska (ZSOiZ)
 • Marek Łętowski (MDK)
 • Aneta Ćwieluch (MDK)

Medale

 • Złoty
  • Lucyna Hajduk (ZSOiZ)
  • Marek Kornosz (ZSM)
 • Srebrny
  • Marta Sabina Goss (ZSOiZ)
  • Jolanta Mazur (ZSOiZ)
  • Dorota Wojtyniak (ZSOiZ)
  • Ilona Sabina Szymecka (ZSOiZ)
  • Beata Aneta Żuromska (ZSOiZ)
 • Brązowy
  • Paweł Józef Domzalski (ZSOiZ)

Nagrody Zarządu Powiatu dla dyrektorów szkół

 • Jacek Jurkiewicz (ZSB)
 • Andrzej Leśniewski (ZSE)
 • Wiesław Stefanik (ZSHiU)
 • Laura Słocka-Przydróżna (ZSOiZ)
 • Cezariusz Rudyk (PCEiKK)

Nagrody Zarządu dla nauczycieli

 • I LO
  • Małgorzata Piotrów
  • Maria Idzik
  • Jolanta Kawula
 • II LO
  • Krzysztof Malina
 • ZR Iwiny
  • Zuzanna Kołodziej
 • PCEiKK
  • Anna Rembacz-Burniak
  • Edward Spraski
 • ZSE
  • Grzegorz Paweł Chudzik
  • Mariola Szczęch
  • Jolanta Baniecka
  • Elżbieta Niedźwiecka
 • PZSiPS
  • Marta Chylak
  • Robert Paweł Klimek
  • Barbara Maczel
 • ZSHiU
  • Anna Idkowiak
  • Katarzyna Monika Igielska
  • Małgorzata Markowska
 • ZSOiZ
  • Lucyna Hajduk
  • Sylwia Brońska
  • Agnieszka Kamińska-Zdunek
 • MDK
  • Katarzyna Sas
 • ZSM
  • Piotr Rewiński
  • Adam Werla
  • Beata Monika Janiec
  • Mirosław Sudół

Nagrody Dyrektora

 • PZSiPS
  • Joanna Kęsik
  • Bogusława Filip
  • Waldemar Krzemiński
  • Halina Małyska
  • Dorota Kowalska
  • Katarzyna Kriks
  • Anna Pronkiewicz
  • Roman Kraus
  • Dariusz Rutkowski
  • Agnieszka Zborowska
  • Jolanta Król
  • Katarzyna Strzelczyk
 • II LO
  • Anna Bowszys
  • Iwona Florkowska
  • Edyta Gawlik-Lippik
  • Anna Sas
  • Joanna Turczyńska
  • Anna Słaboń
  • Beata Mosorka-Nieścior
  • Beata Ulatowska
 • MDK
  • Joanna Mysłek-Michnowska
  • Katarzyna Pranić
  • Anna Leśniewska
  • Anna Idkowiak
  • Renata Dorosz
  • Roland Lippik
 • ZSE
  • Jacek Kawka
  • Michał Sobczyszyn
  • Paweł Wiśniewski
  • Adrian Kos
  • Marek Rosa
  • Krzysztof Wolski
  • Mariusz Potyszka
  • Małgorzata Broszko-Sodół
  • Katarzyna Janik
  • Edyta Kwiecińska
  • Beata Solpa-Tertel
 • ZSOiZ
  • Aneta Antczak
  • Sylwia Czernatowicz
  • Danuta Jarosz
  • Bogumiła Sikora
  • Małgorzata Plis-Lozer
  • Barbara Sikora
  • Edyta Gorczyca
  • Piotr Bachusz
  • Barbara Smoleńska
  • Marta Sabina Goss
  • Dorota Wojtyniak
 • I LO
  • Władysław Czyżowicz
  • Katarzyna Żak
  • Anna Tarnachowicz
  • Małgorzata Pędlowska
  • Bogna Łasica
  • Leszek Idzikowski
  • Barbara Sobczyszyn
  • Tomasz Hoszowski
  • Karolina Jarząbek
 • ZR Iwiny
  • Bogusław Uziej
  • Łukasz Reszka
  • Jakub Anduła
  • Piotr Gancarek
 • ZSB
  • Bronisław Sołek
  • Małgorzata Wołoszyn
  • Anna Łukaszewska
  • Alina Leszczyńska
  • Maria Andrusieczko
  • Magdalena Gałkiewicz
  • Urszula Drąg
  • Sławomir Dorużyński
 • ZSM
  • Anna Fiedoriowicz
  • Danuta Jasiukiewicz
  • Dariusz Banaszak
  • Jarosław Cierniak
  • Kamil Dudak
  • Przemysław Filipek
  • Iwona Kusiakiewicz
  • Edyta Adamczyk
  • Ryszard Rudek
  • Zbigniew Wójcik
  • Wiesław Berdzik
  • Grzegorz Kiliszek
 • PCEiKK
  • Agnieszka Zborowska
  • Anna Wójcik
  • Małgorzata Matejewicz
  • Romualda Terlecka
  • Halina Graca
  • Monika Gieszczyk
  • Kinga Hanusiak
  • Lucyna Dubiel
  • Lidia Kowalczyk
 • ZSHiU
  • Jolanta Kus
  • Wiesława Gruszecka
  • Elżbieta Gawlik-Jakubiak
  • Aldona Wilas
  • Agnieszka Jaśkiewicz-Budaj
  • Dariusz Rataj
  • Marta Wojciechowska
  • Katarzyna Krukar
  • Agnieszka Koplin
  • Małgorzata Warwas-Rupp.

Galę poprowadzili Aneta Ćwieluch i Marek Łętowski. Uroczystość swoimi występami uświetniły Zespół Pieśni i Tańca „Mały Bolesławiec” pod kierownictwem Anny Idkowiak oraz grupa Iniemamocne 2 pod kierownictwem M. Łętowskiego.


W tym roku szkolnym Powiat Bolesławiecki rozpocznie realizację dwóch następnych projektów na rzecz młodzieży i nauczycieli:

  1. projekt „Siedem szkół na 6” o wartości 2,5 mln – będzie realizowany przez wszystkie szkoły powiatowe i dotyczy kształcenia ogólnego, podniesienia kompetencji kluczowych
  2. projekt „Kształcenie zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego” o wartości 4,5 mln – polegający na podniesieniu jakości i wzmocnieniu atrakcyjności oferty edukacyjnej 5 Zespołów Szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Reklama