Tydzień Mediacji. Policjant będzie informować, jak zażegnać konflikt

Tydzień Mediacji. Policjant będzie informować, jak zażegnać konflikt
fot. freeimages.com (Mike Johnson) W dniach 15–19 października 2018 r. organizowany jest Tydzień Mediacji, podczas którego będzie można uzyskać informacje o alternatywnej formie rozwiązywania sporów.
istotne.pl policja, sąd, prawo, mediacja

W związku z Międzynarodowym Dniem Mediacji jak co roku organizowany jest Tydzień Mediacji. W dniach 15–19 października, w godz. 9.00–15.00, zastępca naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu będzie udzielał informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów i mediacji.

Celem działań jest promowanie mediacji jako alternatywnej formy rozwiązywania sporów.

Lista mediatorów działających na terenie okręgu Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze umieszczona jest na stronie Sądu Rejonowego w Bolesławcu.

Mediacja to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensusu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny.

Mediacje są dobrowolnym i poufnym procesem dochodzenia przez strony do rozwiązania sporu, prowadzonym w obecności osoby trzeciej cieszącej się ich zaufaniem – mediatora; mediatorem może być ktoś zupełnie stronom obcy, jak i osoba im bliska (np. brat, siostra, koleżanka).

Mediacja ma na celu stworzenie stronom warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, a nie narzucenie im jakiegoś autorytatywnego rozwiązania, co różni ją od innej alternatywnej metody rozstrzygania sporów, jaką jest arbitraż.

W przypadku sporu na tle prawnym celem mediacji jest jego zakończenie, zwłaszcza w postaci ugody zawartej przez strony w wyniku mediacji (ustalającej wysokość zadośćuczynienia, odszkodowania lub nakładającej na strony inne obowiązki i zobowiązania prawne).