Nie usłyszysz go, nie zobaczysz, nie poczujesz. A może zabić...

Zatrucie tlenkiem węgla
fot. Krzysztof Gwizdała Przed nami okres jesienno-zimowy, w związku z tym w wielu mieszkaniach i domach w powiecie bolesławieckim rozpoczął się już sezon grzewczy.
istotne.pl 183 czad

Reklama

W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanego „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu.

Najczęściej do zatruć dochodzi w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. Aby zmniejszyć liczbę ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach i domach jednorodzinnych, mundurowi przypominają kilka zasad, które pozwolą na uniknięcie w przyszłości niepotrzebnych tragedii, na które my, mieszkańcy, mamy ogromny wpływ.

Jak nie dać się zabić?

Istotnym jest uświadomienie mieszkańców o korzyściach, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków o obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenia przewodów kominowych oraz sprawdzania instalacji wentylacyjnej.

Pamiętajmy, że tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla nie usłyszysz, nie zobaczysz, nie poczujesz!

Co roku – a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego! – należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzić instalację wentylacyjną.

Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.

Przypominamy o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (chodzi m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub w wymianie w nich baterii.

Należy również pamiętać, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla, powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza, dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny
 • bezbarwny
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu – zajmuje jego miejsce w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia
 • wad konstrukcyjnych
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 • systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych
 • użytkuj tylko sprawnych technicznie urządzeń, i tozgodnie z instrukcją producenta
 • nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych
 • nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 • w przypadku wymiany okien na nowe sprawdź poprawność działania wentylacji; nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację
 • nie bagatelizuj objawów, takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca; mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

Od stosowania się do powyższych rad może zależeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorności.

Więcej na stronie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu.

Reklama