Uniwersytet Trzeciego Wieku: 184 osoby w nowym roku akademickim

Inauguracja UTW
fot. Grażyna Hanaf Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) pod wodzą Wiesławy Olczyk od 12 lat jest wyjątkowym miejscem dla bolesławieckich seniorów. W tym roku przyjęto 30 nowych osób!
istotne.pl 86 wiesława olczyk, utw bolesławiec

Reklama

Na wykłady, ćwiczenia, zajęcia i inne aktywności w roku szkolnym 2018/19 uczęszczać będzie 160 kobiet i 24 mężczyzn. Na zajęcia zapisują się na emeryturze: ekonomistki, panie inżynier, lekarki, pielęgniarki, nauczycielki, pracownice biurowe i pracownicy fizyczni, jest też jeden żołnierz w stanie spoczynku.

Wiesława Olczyk przytoczyła podczas inauguracji roku szereg inicjatyw, w których słuchacze UTW wzięli udział w poprzednim roku i bogactwo aktywności seniorów robi ogromne wrażenie. Słuchacze uczestniczyli w wielu projektach transgranicznych, ciekawych wycieczkach merytorycznych pokazujących historię regionu, wycieczkach turystycznych i rekreacyjnych, wystawach, wydarzeniach kulturalnych, spektaklach oraz konkursach.

Wiesława Olczyk dziękowała wielu instytucjom, z którymi bolesławiecki Uniwersytet współpracuje: Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, Termom Bolesławiec, Akwaparkowi Orka, Bolesławieckiemu Ośrodkowi Kultury – Międzynarodowemu Centrum Ceramiki, Muzeum Ceramiki, Ogrodom Działkowym „Tulipan” i bibliotece publicznej.

Do życzeń powodzenia przyłączył się zaproszony na inaugurację prezydent Piotr Roman.

– Uniwersytet to wartość, która wspólnie tworzymy przez 12 lat – powiedział prezydent. – Pani koordynator wymieniła tu szereg instytucji, które wspierają i współtworzą ten Uniwersytet. To sieć powiązań i wspólnego działania dla dobra Bolesławca i w tym wypadku seniorów. Bez współpracy nic byśmy nie osiągnęli. Życzę wszystkim słuchaczom wspaniałego nowego roku na Uniwersytecie Trzeciego Wieku – zakończył swoją przemowę Piotr Roman.

Starosta bolesławiecki Karol Stasik przeczytał list gratulacyjny i również złożył serdeczne życzenia wszystkim słuchaczom i wykładowcom. Po złożeniu przysięgi przez nowych słuchaczy rok akademicki 2018/19 uznano za otwarty.

Redakcja portalu istotne.pl, która współpracuje z Uniwersytetem od lat, również składa najserdeczniejsze życzenia wspaniałego roku zdobywania nowych doświadczeń i nowych projektów jak zawsze wspaniale zrealizowanych.

Reklama