Co robić, gdy na naszej drodze pojawi się agresywny pies?

Co robić, gdy na naszej drodze pojawi się agresywny pies?
fot. freeimages.com (Mario Alberto Magallanes Trejo) Kto odpowiada za psa, gdzie zgłaszać przypadki złego traktowania zwierzęcia, jak zachować się w przypadku zagrożenia ze strony agresywnego czworonoga? Policja radzi.
istotne.pl policja, zwierzęta

Za zwierzę odpowiada właściciel. Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt: „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Uwięź, na której jest trzymane zwierzę, nie może powodować u niego urazów ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu”.

Policja:

W przypadku podejrzenia, że właściciel niewłaściwie traktuje zwierzę, należy zgłaszać ten fakt Policji, Straży Gminnej/Miejskiej lub w Urzędzie Miast lub Gminy. Powyższy fakt można również zgłosić na Zieloną Skrzynkę – dostępna jest ona na stronie dolnośląskiej Policji.

Istotnym problem – głównie w okresie zimowym – są bezdomne zwierzęta, a zwłaszcza psy. Pamiętać należy, że psy w większości przypadków mają swoich właścicieli, a te „bezdomne” to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane/zabezpieczone przez właściciela. W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić Straży Gminnej/Miejskiej lub Policji, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.

Czynnikiem wskazującym na to, że zwierzę nie posiada właściciela, może być między innymi fakt, że pojawia się ono o tej samej porze w danej okolicy, albowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt lub w przypadkach stałego dostępu do pożywienia. Wówczas całe watahy psów potrafią „pilnować” danego obszaru. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia albo i dłużej.

Gdy pies jest agresywny i atakuje mieszkańców

Miasto/Gmina ma ustawowy obowiązek podęcia interwencji za pośrednictwem podmiotu, z którym ma podpisaną umowę, wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do schroniska. Przypadki faktycznie bezdomnych psów (nieagresywnych) należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędów Miasta/Gminy lub całodobowo telefonicznie do Straży Gminnej/Miejskiej lub Policji. Przekazując zgłoszenie, należy podać miejsce przebywania zwierzęcia w danej chwili, określić liczbę zwierząt oraz ich wielkość. Wpłynie to niewątpliwie na jakość i skuteczność podejmowanej interwencji.

Przypadki psów agresywnych atakujących przechodniów (jeśli wystąpi niebezpieczeństwo pogryzienia), bezzwłocznie należy zgłaszać na Policję, która podejmując interwencję, powiadomi też lekarza weterynarii działającego na zlecenie Miasta/Gminy lub inny podmiot działający na rzecz samorządu. Ten zaś przy pomocy specjalnego sprzętu schwyta zwierzę oraz odwiezie je do schroniska.

Jak zachować się w przypadku zagrożenia ze strony agresywnego zwierzęcia? Co wtedy zrobić?

 • stań, nie uciekaj
 • nie patrz psu w oczy
 • nie okazuj strachu
 • nie odwracaj się, zwłaszcza jeśli pies jest duży, bo gdy skoczy na Ciebie, może Cię przewrócić
 • stań do psa bokiem, na lekko rozstawionych nogach. To pozwoli Ci utrzymać równowagę
 • staraj się później przyjąć pozycję żółwia. Ochronisz te części ciała, które zwykle atakuje pies.
 • Jednocześnie w celu ochrony przed zagrożeniem dla ludzi przypominamy, że utrzymywanie zwierząt domowych nie może być szkodliwe dla innych osób.

Ważne jest, by właściciele zwierząt pamiętali o swoich obowiązkach, a w szczególności o:

 • prowadzeniu psów poza swoimi posesjami na smyczy
 • niewprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, chyba że w obiekcie taki zakaz nie obowiązuje
 • stałym dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi
 • niewprowadzaniu psów na teren placów zabaw.