Uczniowie klas mundurowych na ćwiczeniach Commando 2018

Uczniowie klas mundurowych na ćwiczeniach Commando 2018
fot. st. szer. Maciej Kantor Młodzież z klas mundurowych z całego kraju uczestniczy w pięciodniowych obozach szkoleniowych „Ćwiczenia terenowe Commando 2018”.
istotne.pl wojsko, 23śpa, commando

Organizatorem ćwiczeń realizowanych na bazie obiektów szkoleniowych 23 pułku artylerii jest Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando przy wsparciu bolesławieckiego pułku artylerii. W tegorocznej edycji ćwiczenia weźmie udział blisko 500 uczniów w mundurach, którzy w praktyce poznają, czym jest wojskowe życie i jakie umiejętności trzeba posiąść, by w przyszłości myśleć o służbie wojskowej.

Przez pięć dni pod okiem wojskowych instruktorów młodzież zdobywa różne umiejętności. Młodzi ludzie zaczynają od musztry indywidualnej i zespołowej. W dalszej kolejności uczą się strzelać, poznają elementy taktyki, ratownictwa medycznego i szkolenia wodnego. Przez cały okres szkolenia podnoszą kondycję fizyczną podczas marszy w terenie leśnym, a także wspinaczki wysokogórskiej i nauki elementów walki wręcz prowadzonych przez instruktorów z jednostki AGAT.

Obok szkolenia praktycznego młodzież uczestniczy w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych. Saperzy z bolesławieckiego patrolu rozminowania zapoznają uczniów z zagrożeniami, jakie stwarzają niewybuchy i materiały niebezpieczne, oraz z zasadami postępowania po ich znalezieniu; natomiast Wojskowa Komenda Uzupełnień prowadzi prelekcje na temat szkolnictwa wojskowego oraz warunków służby wojskowej i przygotowawczej.

Coroczne obozy szkoleniowe, których inicjatorami są Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando” i 23 Śląski Pułk Artylerii, mają charakter kompleksowych, praktycznych warsztatów rozwijających umiejętności z przedmiotów wojskowych. Poszczególne elementy szkolenia są oceniane, a na jego zakończenie uczestnicy otrzymują certyfikaty. Uczniowie uzyskujący najlepsze wyniki są honorowani nagrodami rzeczowymi.

Ćwiczenia terenowe Commando 2018 zakończą się pod koniec czerwca br.