Zawodowcy w powiecie i mieście ceramiki

Zawodowcy w powiecie i mieście ceramiki
fot. Katarzyna Biegasiewicz-Mularczyk - Powiat Bolesławiecki Po wielu staraniach udało się utworzyć nowe kierunki kształcenia: Technik ceramiki i Zdobnik ceramiki w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu. Oznacza to jednocześnie, że wraca profesjonalne kształcenie ceramików do zagłębia charakterystycznych, stempelkowych wyrobów. Twórcy podkreślają, że wspomniane kierunki to absolutna nowość, a ZSOiZ to jedyna szkoła w Polsce, która w nich kształci.
istotne.pl edukacja, zsoiz bolesławiec

Szkoła proponuje również naukę w zawodach:

  • Technik ekonomista – gwarantuje zdobycie ciekawego i solidnego zawodu
  • Technik hotelarstwa – jest idealnym zawodem, jeżeli pasją jest praca z ludźmi
  • Technik żywienia i usług gastronomicznych – to zawód dla lubiących gotować i interesujących się gastronomią
  • Technik spedytor – nowy kierunek.

Szkoła posiada również bogatą ofertę dla dorosłych. Przy szkole funkcjonuje Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, umożliwiające podniesienie kwalifikacji absolwentom zasadniczych szkół zawodowych/szkół branżowych. 5 lat temu przy ZSOiZ powstało też Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bolesławcu (CKU), umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji na bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w BolesławcuZespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcufot. Katarzyna Biegasiewicz-Mularczyk - Powiat Bolesławiecki

Jeżeli w życiu kierujesz się pasją i fantazją oraz pragniesz rozwijać swoje talenty, postaw na zawody z przyszłością! Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu to szkoła z 60-letnią tradycją. Placówka oferuje kształcenie w atrakcyjnych zawodach we współpracy z przedsiębiorcami i uczelniami wyższymi z całej Polski. Jej atutem jest nowoczesna baza techno – dydaktyczna, organizacja procesu nauczania w specjalistycznych pracowniach przedmiotowych i komputerowych oraz firmach symulacyjnych. Uczniowie ZSOiZ z powodzeniem biorą udział w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych, a absolwenci uzyskują bardzo wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych, szczególnie potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W 2016 roku zajęliśmy V, VII i XIII miejsce w Polsce w rankingu Perspektywy w zawodach technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa i technik ekonomista. Warto również podkreślić, że w rankingu Egzaminów Zawodowych 2016 zajęliśmy 38 miejsce w Polsce i 2 w województwie. Ofertę szkoły poszerza Centrum Kształcenia Ustawicznego umożliwiające zdobycie nowych kwalifikacji na bezpłatnych kursach zawodowych – tak kadra zachęca do tego edukacyjnego adresu w Bolesławcu, pod którym od nowego roku szkolnego będą się kształcić również ceramicy.