Brudasy syfią na poboczach i w lasach. Jest apel władz Nowogrodźca

Brudasy syfią na poboczach i w lasach. Jest apel władz Nowogrodźca
fot. Straż Leśna Problem związany z działalnością syfiarzy dostrzegły też władze miasta i gminy Nowogrodziec.
istotne.pl śmieci, gmina nowogrodziec

Poniżej publikujemy apel włodarza Nowogrodźca:

Drodzy Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowogrodziec!

Bardzo często można zaobserwować, że pobocza, przydrożne rowy czy lasy zaśmiecane są różnymi przedmiotami, odpadkami niewiadomego pochodzenia, najczęściej jednak wyrzucane są z przejeżdżających samochodów.

Oprócz bardzo niekorzystnego wrażenia estetycznego stwarza to także zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. Pozostawianymi odpadami komunalnymi interesują się dzikie zwierzęta, których obecność w pasie drogi to zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zalegające odpady wielorakiego pochodzenia i różnych gabarytów mogą powodować również uszkodzenia drogi i jej urządzeń odwadniających.

Gmina w ramach swoich zadań prowadzi systematyczne prace porządkowe polegające między innymi na utrzymaniu czystości. Sprzątanie pasa drogowego polega często na zbieraniu zanieczyszczeń, które powstają w skutek bezmyślności i niepotrzebnego bałaganiarstwa uczestników ruchu drogowego.

Mając na względzie estetyczny wygląd Naszej Gminy, czyste środowisko, jak również zdrowie nas samych, zwracam się z prośbą o niewyrzucanie odpadów do przydrożnych rowów, lasów i innych miejsc.

Przypominam, że w ramach działającego systemu gospodarki odpadami komunalnymi każdy mieszkaniec może oddać firmie odbierającej odpady komunalne dowolną ilość zmieszanych i segregowanych odpadów powstałych w gospodarstwie domowym, zgodnie z obowiązującym harmonogramem ich odbioru.

Ponadto mieszkańcy Naszej Gminy mogą od poniedziałku do soboty (oprócz środy) nieodpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowogrodźcu przy ul. Strzeleckiej 24 (obok Oczyszczalni Ścieków) segregowane odpady komunalne, w tym stare meble, wykładziny, lodówki, odpady remontowo-budowlane, odpady ulegające biodegradacji i inne odpady zgodnie z obowiązującym regulaminem punktu.

Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, nie niszczmy Naszego Wspólnego Dobra, dbajmy wszyscy razem o ład i porządek w naszej Gminie, zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom majątek w postaci czystych lasów, rzek, potoków i pięknej przyrody.

Burmistrz Nowogrodźca
Robert Relich

O syfie, jaki brudasy zostawiają w różnych miejscach naszego powiatu, pisaliśmy na tych łamach wielokrotnie. Często też, gdy rzecz dotyczyła Miasta Ceramiki, prosiliśmy o komentarz w tej sprawie – już to straż miejską, już to Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Rozumiemy, że nie da się całkowicie wyeliminować tego problemu. Wiemy, że służby nie mogą dyżurować w jednym miejscu całą dobę.

Może warto więc PONOWNIE – być może nieco naiwnie – zaapelować do fanów spędzania czasu na świeżym powietrzu (i picia), żeby zabierali ze sobą swoje śmieci. Tym bardziej teraz, kiedy wiosna w pełni i mieszkańcy powiatu z pewnością częściej będą wybierać się na spacery. I to nierzadko z małymi dziećmi.

Do tematu wrócimy.