Zgłoś urodzenie dziecka via internet

Zgłoś urodzenie dziecka via internet
fot. freeimages.com (babykrul) Jeśli urodzi ci się dziecko, trzeba je zgłosić do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego (USC). Kierownik urzędu zarejestruje urodzenie dziecka, przekaże ci jego numer PESEL i zamelduje je. Sprawdź, jak zgłosić urodzenie dziecka przez internet.
istotne.pl dziecko, internet, ministerstwo

Jeśli chcesz zgłosić urodzenie dziecka przez internet, potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć. Aby przyjąć twoje zgłoszenie, urząd musi otrzymać kartę urodzenia dziecka. Do urzędu przekazuje ją upoważniona do tego osoba, która odebrała poród, na przykład lekarz, położna.

Kiedy zgłosić urodzenie dziecka?

W ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Kartę urodzenia wystawi upoważniona do tego osoba, która odebrała poród, na przykład lekarz lub położna. Przekaże ją do USC najpóźniej 3 dni od jej wystawienia.

Jeśli nie zgłosisz urodzenia dziecka do urzędu w ciągu 21 dni, kierownik USC sam wybierze imię dla twojego dziecka i zarejestruje jego urodzenie. Zrobi to na podstawie karty urodzenia.

Kto może zgłosić urodzenie dziecka?

Matka lub ojciec dziecka, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych.

Jak wybrać imię dziecka?

Nie ma sformalizowanej listy imion, które możesz nadać dziecku, ale weź pod uwagę ograniczenia:

 • nie możesz nadać dziecku więcej niż 2 imion
 • imię nie może być ośmieszające ani nieprzyzwoite
 • imię nie może mieć formy zdrobniałej.

Możesz wybrać imię lub imiona obce – na przykład Mercedes, Andrea – niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka. Może to być imię, które nie wskazuje jednoznacznie na płeć, ale powszechnie przypisuje się je do danej płci.

Kierownik USC może odmówić przyjęcia wybranych przez Ciebie imion dla dziecka. Może tak się stać, gdy uzna, że imiona nie spełniają wymagań, które są wymienione wyżej. W takiej sytuacji kierownik USC z urzędu wybierze imię dziecka. Dzięki temu zarejestruje urodzenie od razu.

Dostaniesz wtedy decyzję administracyjną. Jeśli kierownik USC wyda ci taką decyzję, masz 14 dni, żeby się od niej odwołać do wojewody. Odwołanie zanieś do kierownika USC, który wydał decyzję.

Jak przebiega rejestracja urodzenia dziecka w USC?

Kierownik USC:

 • na podstawie twojego zgłoszenia oraz karty urodzenia sporządzi akt urodzenia
 • przekaże ci dokumenty:
  • jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia
  • powiadomienie o nadaniu numeru PESEL (jeśli dziecko otrzymało numer PESEL)
  • zaświadczenie o zameldowaniu dziecka (jeśli dziecko zostało zameldowane).

Sposób odebrania dokumentów wybierasz w zgłoszeniu. Masz 3 możliwości odbioru:

 • na skrzynkę ePUAP
 • pocztą tradycyjną
 • osobiście w urzędzie.

Ile zapłacisz?

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać?

Kierownik USC sporządza akt urodzenia w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia – pod warunkiem, że otrzymał kartę urodzenia dziecka.

O czym musisz pamiętać?

Na czas oczekiwania wpłynie wybrany przez ciebie sposób otrzymania dokumentów z urzędu, kierownik USC może potrzebować od ciebie wyjaśnień. Podaj w zgłoszeniu swój adres e-mail i numer telefonu – może to przyspieszyć załatwienie sprawy.

Jeśli dziecko urodziło się martwe?

Jeśli dziecko urodziło się martwe – zgłoś jego urodzenie w ciągu 3 dni od wystawienia karty martwego urodzenia.

Kartę martwego urodzenia wystawi upoważniona do tego osoba, która odebrała poród – na przykład lekarz lub położna – i przekaże ją do USC w ciągu 1 dnia od jej wystawienia.

Karta martwego urodzenia dziecka zostanie przekazana do USC, jeśli lekarz ustali płeć dziecka. Tylko wtedy można zarejestrować urodzenie w USC. W takiej sytuacji kierownik USC sporządzi akt urodzenia dziecka z adnotacją, że urodziło się martwe. Nie jest wtedy sporządzany akt zgonu.

Jeśli płeć dziecka nie została ustalona, karta martwego urodzenia nie jest przekazywana do USC. Jeśli jesteś osobą uprawnioną do pochówku (na przykład rodzicem dziecka), lekarz może wystawić na twój wniosek kartę zgonu. Taka karta umożliwi ci pochowanie dziecka bez rejestracji zgonu w USC.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.