Bolesławiecki „Mechanik” z patronatem Kopalni Nowy Ląd!

Bolesławiecki „Mechanik” z patronatem Kopalni Nowy Ląd!
fot. GA Uczniowie bolesławieckiej szkoły mają zostać objęci programem stypendialnym. Będą mieli też większe szanse na znalezienie dobrej pracy.

W auli Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu w czwartek 19 kwietnia miała miejsce uroczystość podpisania umowy patronackiej między Kopalnią Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd w Niwnicach a „Mechanikiem”. W ceremonii uczestniczyli m.in. Jacek Koźlecki, prezes Kopalni Nowy Ląd; jego zastępczyni Małgorzata Lenik; Daniel Marnicki, dyrektor ds. wydobycia; starosta bolesławiecki Karol Stasik; Maciej Pronkiewicz, wiceszef Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu; Jan Russ, nauczyciel w Zespole Szkół Mechanicznych i przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Bolesławieckiego, a także Barbara Berduła, wicedyrektorka „Mechanika”, i były szef tej szkoły Adam Maksymczyk.

Jako pierwszy głos zabrał dyrektor ZSM w Bolesławcu Piotr Księżyk:

Gdy nie wszyscy cenili fizyczną pracę, pracę w kopalni, w naszym Powiecie kopalnie funkcjonowały i były doceniane. Od kilku lat w Powiecie Bolesławieckim kształcimy ponownie w branży górniczej; zbudowaliśmy system, wypracowaliśmy takie formy współpracy, które pozwalają Wam, młodzi ludzie, znaleźć w przyszłości pracę, a jednocześnie uczyć się tak, abyście byli dobrymi pracodawcami.

I dodał:

Dzięki sprzyjającej atmosferze Technikum Górnicze zostanie objęte patronatem Kopalni Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd w Niwnicach. Dzięki temu dokumentowi, który dziś podpiszemy, będziecie mieli jeszcze lepsze możliwości i większe szanse na znalezienie dobrej pracy.

Karol Stasik, starosta bolesławiecki:

Bardzo się cieszę, że szkoła i Powiat podpisują kolejne porozumienie z dużą kopalnią; troską Powiatu jest, aby tak szkolić – szczególnie w zakresie edukacji technicznej i zawodowej – aby Wasza wiedza i Wasze umiejętności znalazły miejsce w lokalnym przemyśle. Dowiedziałem się, że ok. 60-70 proc. absolwentów naszych szkół zawodowych i techników szuka swojego szczęścia poza terenem Powiatu. Chcielibyśmy te proporcje zmienić.

I zaznaczył:

Mam nadzieję, że to kolejne porozumienie zaowocuje zwiększoną liczbą górników, którzy znajdą pracę w obrębie naszego Powiatu i okolic.

Daniel Marnicki stwierdził, że uroczystość podpisania umowy patronackiej jest zwieńczeniem okresu współpracy bolesławieckiej szkoły z Nowym Lądem. A ta zaczęła się 18 lat temu, bo wtedy kilku absolwentów Technikum Mechanicznego podjęło pracę w Kopalni. – Teraz pracuje ich siedmiu i stanowią oni trzon kierownictwa w tej spółce – podkreślił dyrektor. I dodał, że przedstawiciele Kopalni nie przybyli do Bolesławca z pustymi rękami. Społeczność „Mechanika” otrzymała od zarządu Nowego Lądu treningowy aparat ucieczkowy stosowany m.in. w kopalniach KGHM-u.

Umowę patronacką podpisali: Jacek Koźlecki, Małgorzata Lenik i Piotr Księżyk. – Bez właściwego szkolnictwa branżowego Polska nie zdobędzie należnego miejsca na mapie gospodarczej Europy i świata – podsumował spotkanie prezes Kopalni Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd w Niwnicach.

Jak powiedział nam dyrektor „Mechanika”, dzięki tej umowie uczniowie bolesławieckiej szkoły mają zostać objęci programem stypendialnym. I będą też mieli większe szanse na znalezienie dobrej pracy.