Jest praca w policji. Dla sekretarki

Jest praca w policji. Dla sekretarki
fot. Krzysztof Gwizdała Komendant powiatowy policji w Bolesławcu poszukuje kandydatów na stanowisko sekretarki Komisariatu Policji w Kruszynie.
istotne.pl policja, praca

Warunki pracy: praca biurowa, w pozycji siedzącej, przy komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 2 194 zł brutto, premia regulaminowa do 20% i procentowy dodatek za staż pracy.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie ogólne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w pracy biurowej
 • umiejętność obsługi komputera oraz edytorów tekstu i arkusza kalkulacyjnego typu Word i Excel
 • umiejętność komunikowania się
 • umiejętność współpracy i pracy zespołowej
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys/CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty należy złożyć do 27 marca br. (decyduje data stempla pocztowego) w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu (ul. Zygmunta Augusta 20).

Szczegóły na stronie bolesławieckiej policji.