Nagrody za promocję Bolesławca rozdane. Sylwetki uhonorowanych

Michał Szwed z wolontariuszami WOŚP
fot. istotne.pl Uroczysta gala z wręczenia nagród odbyła się, jak co roku, w sali Kina Forum.
istotne.pl 4 gala, promocja bolesławca

Reklama

Transmisję z 23 Gali Wręczenia Nagród za Promocję Bolesławca prowadziliśmy na Facebooku. Nagrody wręczył prezydent Piotr Roman.

Oto nagrodzeni w poszczególnych kategoriach:

Nagrody honorowe

Dzienny Dom „Senior+” jest ośrodkiem wsparcia dziennego, zapewniającym pomoc osobom starszym, samotnym, które ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność takiej pomocy wymagają. Z oferty Dziennego Domu „Senior+” na co dzień korzysta ponad 70 osób. Celem działalności placówki jest również świadczenie pomocy w organizacji życia codziennego osobom w wieku emerytalnym oraz osobom z ograniczoną sprawnością fizyczną. W grudniu 2018 r. nastąpiło uroczyste otwarcie całkowicie zmodernizowanej siedziby seniorów – „Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Staroszkolnej, który powstał w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Po przebudowie oraz wyposażeniu obiektu powstały pozbawione barier architektonicznych nowe pomieszczenia, zagospodarowano część ogrodową, zamontowano siłownię zewnętrzną oraz altanę ogrodową. Zmodernizowany obiekt ma za zadanie ułatwić korzystanie z ośrodka tym seniorom, którzy mają problemy z poruszaniem się, ułatwić osobom starszym dostęp do różnych form aktywności oraz rehabilitacji, która jest bardzo ważnym elementem w życiu codziennym starszego człowieka. Dlatego Dzienny Dom „Senior+” jest bardzo ważnym miejscem w naszym mieście. Placówka współpracuje z wieloma stowarzyszeniami i organizacjami. W budynku przy ul. Staroszkolnej swoje siedziby mają również Polski Związek Niewidomych, Bolesławieckie Stowarzyszenie Amazonek. Na terenie obiektu znajduje się także filia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Placówką przez ostatnie 28 lat kierowała Pani Danuta Zamaro.

„Bolesławiecka Ceramika Kalich” Jacek Kalich została założona 2001 r. przez Jacka Kalicha i jego żonę Weronikę. Wizytówką firmy są bogato zdobione dekoracje artystyczne, często projektowane w seriach limitowanych. W zakładzie opracowanych zostało 540 dekoracji stempelkowych i malatur o kwiatowych wzorach. Ceramika Bolesławiecka Kalich oraz ich główny przedstawiciel handlowy na USA – firma Lidia’s Polish Pottery prezentują swoje produkty na wielu targach i wystawach oraz przedsięwzięciach o zasięgu międzynarodowym i regionalnym: The Atlanta International Gift & Home Furnishings Market w Nowym Jorku, Las Vegas Market, Seattle Gift Show, TV- QVC, w Muzeum Cranberry, Statue Of Liberty (Statua Wolności). Ponadto firma brała udział w Targach Branżowych Vitrel w Mikołajkach, Targach w Českiej Lípie, Bolesławieckim Święcie Ceramiki, Targach Bożonarodzeniowych w Warszawie, Festiwalu Haftu Koronki i Rękodzieła w Łodzi, gdzie w 2008 r. otrzymała wyróżnienie w konkursie dla wystawców za aranżacje stoiska z ceramiką oraz wyróżnienie za zestaw łazienkowy retro. W 2010 r. zdobyła 2 nagrodę za produkt regionalny na wystawie „Produkty i Pamiątki Regionalne – Najefektywniejsze Środki Promocji Regionu”, połączonej z targami turystycznymi Euroregion TOUR 2010 w Jabloncu nad Nysą. Ceramika Bolesławiecka Kalich bardzo aktywnie uczestniczy w projektach Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Powiat Bolesławiecki. W marcu 2018 r. Powiat Bolesławiecki otrzymał zaszczytny tytuł „Dolnośląskiej Stolicy Kultury 2018”, będący kontynuacją wydarzenia o wymiarze europejskim – „Wrocław Europejską Stolicą Kultury” w 2016 r. W ramach tego wydarzenia powiat oraz gminy zrealizowały cykl 15 imprez, które pokazywały to, z czego słyną. Na całość złożyła się organizacja imprez o różnorodnym charakterze, odnoszących się do tradycji regionalnych, angażujących lokalnych artystów oraz podkreślających wyjątkowość powiatu bolesławieckiego w skali regionalnej, ogólnopolskiej oraz europejskiej. Konferencja inaugurująca cykl wydarzeń odbyła się w kwietniu w Teatrze Starym w Bolesławcu. W ramach realizacji projektu „Dolnośląska Stolica Kultury 2018” Powiat Bolesławiecki oraz 6 gmin z terenu powiatu zaplanowały szereg atrakcji dla mieszkańców oraz odwiedzających nas turystów.

Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Bolesławcu i jego szef Michał Szwed reaktywowali w Bolesławcu piękną tradycję pomocy innym. Dzięki pracy całego zespołu wolontariuszy 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się również w Bolesławcu. Celem 27 Finału był zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki z oddziałami II oraz III stopnia referencyjności, czyli takie, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej chorym dzieciom. W Polsce funkcjonuje blisko 50 takich szpitali. Swoim zasięgiem obejmują one teren całego kraju. W placówkach tego rodzaju szczególnie ważne jest nowoczesne, spełniające najwyższe standardy wyposażenie, które daje lekarzom i personelowi medycznemu jak najlepsze możliwości diagnozy i leczenia najtrudniejszych przypadków. Wielotygodniowe przygotowania, wielkie zaangażowanie bolesławieckiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wolontariuszy, darczyńców doprowadziło do pomyślnego finału w Bolesławcu. Bolesławiecki Sztab #4689 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrał 127 813,38 zł.

Dolnośląski Okręgowy Związek Rugby z siedzibą w Bolesławcu został powołany w 2012 r. Jest najprężniej rozwijającym się rugbowym ośrodkiem w regionie. Najważniejszym sportowym wydarzeniem w 2018 r., które udało się zrealizować przez Dolnośląski Okręgowy Związek Rugby po blisko 4 latach starań, był Dolnośląski Finał Szkół Podstawowych w Rugby TAG – Igrzysk Dzieci w ramach rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego. Ponadto Związek Rugby zorganizował Półfinał Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików, Półfinał Mistrzostw Polski Kadetów w Rugby 7 oraz Wielki Finał Dolnośląskiej Ligi Rugby TAG rozegrany w grudniu, który zgromadził 29 zespołów dolnośląskich, a poprzedzały go turnieje eliminacyjne o Puchar Prezydenta Miasta Bolesławiec oraz Mistrzostwa Powiatu Bolesławieckiego. Tylko w ciągu 5 lat Dolnośląski Okręgowy Związek Rugby przeprowadził łącznie w Bolesławcu 40 różnego rodzaju turniejów dla dzieci i młodzieży, zorganizował dwa finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Finał Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików oraz Dolnośląskiej Ligi Rugby TAG.

NAUKA

Dr inż. Mateusz Celmer, bolesławianin, jest współtwórcą nowatorskiego ultradźwiękowego tomografu do diagnozowania nowotworów piersi. Urządzenie łączy możliwości diagnostyczne mammografii, USG i rezonansu magnetycznego. Jego celem jest umożliwienie szybkich i tanich przesiewowych badań nowotworów piersi. Za wybitną działalność naukowo-badawczą został uhonorowany prestiżowymi nagrodami, m.in. Nagrodą Amerykańskiego Towarzystwa Akustycznego oraz dwukrotnie Nagrodą im. Marka Kwieka przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Akustyczne. W 2018 r. władze Politechniki Wrocławskiej nadały kandydatowi stopień naukowy doktora nauk technicznych. Rada Wydziału Elektroniki Polityki Wrocławskiej oraz Senat Politechniki Wrocławskiej nominowały rozprawę doktorską do nagrody Prezesa Rady Ministrów.

Mikołaj Omiatacz to uczeń klasy III Szkoły Muzycznej II stopnia w Bolesławcu. Obecnie kształci się siódmy rok w klasie saksofonu pana mgr. Mateusza Boducha. W 2018 r. wielokrotnie reprezentował miasto Bolesławiec podczas konkursów muzycznych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Wśród najważniejszych to III miejsce w konkursie o zasięgu międzynarodowym „Międzynarodowe Forum Saxofonowe” oraz II miejsce w konkursie o zasięgu ogólnopolskim „Lubuskie Forum Klarnetowo-Saxofonowe”. W 2015 roku Mikołaj Omiatacz uzyskał również I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Jupiter w Krakowie.

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4 w Bolesławcu promuje prozdrowotny styl życia, ochronę środowiska oraz wspiera rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych i postawy proekologicznej u dzieci. Wyrazem tego jest m.in. współpraca z czeskim przedszkolem z Liberca w ramach projektu „Transgraniczne Przedszkolaki promują ruch i zdrowe smaki”. Wychowankowie przedszkola są zdrowi, wysportowani oraz wrażliwi na cierpienie innych, czego wyrazem jest wspieranie takich inicjatyw jak „Bieg sponsorowany” czy akcja bicia rekordu długości łańcucha choinkowego z papieru dla dzieci z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu – szkoła z pasją. Twórczy nauczyciele i kreatywni uczniowie tworzą środowisko, w którym każdy uczeń ma szansę rozwijać się na miarę swoich możliwości, rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Realizują wiele projektów o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, m.in. z Czechami, Włochami, Ukrainą. W 2018 roku uczniowie wraz z przyjaciółmi z Vallecorsa i Acuto przygotowali spektakl w ramach obchodów X rocznicy ustanowienia Marii de Mattias patronką Bolesławca, w sierpniu zostali zaproszeni na uroczystości miejskie w Vallecorsa – Palio delle Quattro Porte. Szkoła stała się współorganizatorem Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, w jego ramach został przygotowany koncert „Uśmiechnij się, Polaku”, poprowadzono również wykłady i warsztaty.

SPOŁECZNE

Pani Jadwiga Szymanowska od 2007 r. jest słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu. Od 2013 r. prowadzi Klub Kulturalno-Poznawczy, w którego działalność jest bardzo aktywnie i twórczo zaangażowana. Na szczególną uwagę zasługują działania związane z integracją Seniorów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Dolnośląskich Seniorów przy Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. Podczas Bolesławieckiego Święta Ceramiki 90 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego i Nowej Rudy brało udział w Ceramicznej Paradzie. Pani Jadwiga Szymanowska wykazała się dużym zaangażowaniem w spotkanie ze Słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Zielonej Góry, którzy w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” zaprezentowali wernisaż fotograficzny. Pani Jadwiga zainicjowała współpracę z Seniorami Stowarzyszenia KGHM i członkami Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka.

Pani Danuta Zamaro od 1990 r. prowadziła Dom Dziennego Pobytu. Podczas 28-letniej pracy Dom nawiązał współpracę z wieloma ościennymi ośrodkami wsparcia dla seniorów, z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, ośrodkami wsparcia i instytucjami pomocowymi. Seniorzy co roku biorą udział w Międzynarodowych Spotkaniach Seniorów oraz w dożynkach saksońskich. W 2003 r. Dom Dziennego Pobytu był organizatorem Międzynarodowego Spotkania Seniorów. Pani Danuta Zamaro kładła zawsze duży nacisk na integrację ze środowiskiem lokalnym. Z tego względu seniorzy kilkakrotnie uczestniczyli w oprawie artystycznej imprez miejskich, koncertów i wystaw. Swoimi działaniami stwarzała seniorom szerokie możliwości do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Z inicjatywy pani Danuty Zamaro w 2018 r. zrealizowano projekt Senior+ współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pan Zbigniew Junkiewicz od wielu lat interesuje się historią Kresów. Od 1992 r. organizował spotkania osób urodzonych w Osowej (obecnie terytorium Białorusi). Efektem tych spotkań były pielgrzymki na Kresy. Zainicjował akcję remontu zapomnianych starych grobów na cmentarzu w Osowej. Aby zachować w pamięci historie zwykłych ludzi poleskich, pozyskał z archiwum starodruki i akta mówiące o ich przynależności do szlachty pińskiej i stolińskiej. Stworzył w internecie drzewo genealogiczne składające się z 30 tys. potwierdzonych różnych imion i nazwisk. Od 2015 r. jest aktywnym członkiem Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Prowadzi na Facebooku stronę internetową bolesławieckiego oddziału Towarzystwa, umieszczając na niej istotne informacje, zdjęcia, filmy oraz informacje o wydarzeniach, jakie odbywają się w Bolesławcu. Poprzez stronę mieszkańcy miasta partnerskiego – Zbarażu – uczestniczą w wydarzeniach organizowanych w Bolesławcu. W dowód uznania pracy na rzecz społeczności lokalnej, przybliżającej historię Polski na Kresach dla młodego pokolenia, w 2005 r. otrzymał odznakę Zasłużony Działacz Kultury nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

KULTURA

Zofia Kołodziej jest uczennicą III klasy Gimnazjum Samorządowego nr 2 w Bolesławcu oraz uczestnikiem zajęć pracowni Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki. To młoda, zdolna artystka z Bolesławca, która zdobyła wyróżnienie na 36 Międzynarodowym Festiwalu Bardów – OPPA 2018 w Warszawie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było skomponowanie własnej muzyki, napisanie do niej tekstów, a następnie wykonanie 5 autorskich utworów. Zosia dostała się do finału i otrzymała wyróżnienie ufundowane przez Muzeum Piosenki w Opolu. Była najmłodszą uczestniczką i finalistką w 36-letniej historii festiwalu. Jest również laureatką 63 Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego w 2018 r. w kategorii poezja śpiewana na etapie dolnośląskim.

Pani Jolanta Koźmin, słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku, od 30 lat mieszka w Bolesławcu. Należy do grupy malarskiej działającej w ramach Uniwersytetu. Jest ilustratorką książek, autorką etiud i sztuk teatralnych. W 2018 roku była ilustratorką Antologii „Odcienie Polskiej Poezji 1918-2018 w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”. Książka i ilustratorka zostały odznaczone „Złotą statuetką Stanisława Moniuszki” przez Centrum Kultury Polskiej na Litwie. Pani Jolanta Koźmin wydała w 2018 r. autorski kalendarz „Madonny bolesławieckie”. „Galeria na Płocie” to cykliczna ekspozycja obrazów Pani Jolanty Koźmin na ogrodzeniu domu, odwiedzana w 2018 r. przez liczne grupy mieszkańców i turystów. Prowadzi działalność charytatywną i społeczną. Na swoim profilu malarskim na FB prowadzi obszerne fotorelacje z działań kulturalnych i społecznych w Bolesławcu.

Julia Gołębiowska to uczennica klasy maturalnej o profilu matematyczno-fizycznym w I Liceum Ogólnokształcącym. Za swoją działalność na rzecz propagowania muzyki i śpiewu oraz za wysoką kulturę osobistą i osiągnięcia naukowe w 2018 r. otrzymała najwyższe wyróżnienie szkolne – „Stypendium im. Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów”. Od lat animuje muzyczne życie szkoły i miasta, włączając się w wiele imprez i wydarzeń zarówno szkolnych, jak i miejskich. Miłość Julii do muzyki, ogromny talent, w tym także organizacyjny, zaowocowały inicjatywą powstania Szkolnego Chóru „Synkopa 2”. Wspólnie z nauczycielką liceum, panią Irminą Nowak, reaktywowała dawną tradycję licealną, zorganizowała grupę rówieśników i zajęła się zarówno muzyczną aranżacją, jak też pracą nad repertuarem. W ciągu 2 lat działalności chóru zespół bardzo rozwinął swój repertuar oraz charakter sceniczny. Dziś są to już występy wokalne z bogatą, amatorską choreografią, zawsze bardzo dobrze przygotowane i prezentujące najwyższy poziom artystyczny.

Pani Irmina Nowak, polonistka w I Liceum Ogólnokształcącym, pełni funkcję opiekunki Rady Samorządu Uczniowskiego. Jedną z jej inicjatyw było powołanie chóru szkolnego, który w swojej nazwie „Synkopa 2” nawiązuje do istniejącego w Liceum chóru w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Prowadzony przez nią chór jest wizytówką nie tylko uroczystości i imprez szkolnych, ale także bierze udział w wielu wydarzeniach o charakterze miejskim, regionalnym, a nawet międzynarodowym. Rok 2018 w dwuletniej historii „Synkopy 2” należał do bardzo udanych i zapisał się wieloma wspaniałymi występami. Dzięki aktywności, uporowi oraz wielkiemu zaangażowaniu pani Irminy Nowak chór stale powiększa swój repertuar, tworząc widowiska tematyczne, łączące śpiew i choreografię. Wszystkie te osiągnięcia są efektem wielkiego zaangażowania osobistego pani Irminy Nowak oraz jej zdolności do animowania i zachęcania młodzieży do rozwoju własnego. Potrafi umiejętnie połączyć i wykorzystać liczne talenty uczniów I Liceum Ogólnokształcącego.

Grzegorz Sidorowicz. Prezes Stowarzyszenia Fotograficznego „Camera” w latach 2014-2018, obecnie pełni funkcję wiceprezesa. Współorganizator plenerów, spacerów fotograficznych, konkursów oraz koordynator organizowanego przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki międzynarodowego wydarzenia artystycznego pt. „Ceramika – europejskie dziedzictwo kulturowe w fotografii”, w którym wzięła udział 20-osobowa grupa polskich i czeskich fotografików. Podsumowaniem całego projektu były wystawy fotograficzne w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” w Bolesławcu i w Galerii Miejskiej w Trutnovie, katalog wystawowy oraz kalendarz na 2019 rok. W 2018 roku Pan Grzegorz Sidorowicz aktywnie uczestniczył w imprezach organizowanych przez miejscowe ośrodki kultury. Zajął 1 miejsce w konkursie fotograficznym „Bolesławiec wczoraj i dziś. Ostatnie dekady zamknięte w kadry” organizowanym przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Pan Grzegorz w 2018 roku współorganizował dla mieszkańców Bolesławca wystawy fotografii Stowarzyszenia Fotograficznego „Camera”, plener fotograficzny „Rzeczka”, przewodniczył kilkunastoosobowej grupie fotografów w Fotomaratonie organizowanym przez miasto Görlitz w Niemczech.

SPORT

Pan Andrzej Stefańczyk od kilku lat biega w maratonach, promując „Bolesławiec – miasto ceramiki”. W 2018 r. wziął udział w NEW YORK CITY MARATHON 2018 w barwach Muzycznego Radia. Był pierwszym i jedynym mieszkańcem Bolesławca, który przebiegł maraton w Nowym Jorku, największy i najbardziej prestiżowy na świecie. Przygotował relację z biegu, którą można było usłyszeć na antenie Muzycznego Radia. Osiągnięciem kandydata, oprócz nowojorskiego maratonu, jest zdobycie Korony Maratonów Polskich. Relacje z kolejnych pokonanych dystansów można zawsze usłyszeć w Muzycznym Radiu.

Przemysław Obrzut. Zawodnik Klubu Olimpiad Specjalnych „Olimpijczyk” Bolesławiec. W 2018 r. zdobył złoty medal w pływaniu w sztafecie 4x25 m, srebrny medal na dystansie 50 m stylem dowolnym podczas XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, złoty medal na XVI Dolnośląskim Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych oraz złoty medal w klasyfikacji generalnej XIV Dolnośląskiego Mityngu Trójboju Siłowego Olimpiad Specjalnych.

Sabina Rzepka. Zawodniczka, trenerka, pracownik naukowy i doktorantka akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Trener personalny blisko 20 zawodników amatorów z dziedziny kolarstwa, triathlonu i biegania. Pani Sabina Rzepka od 2014 r. jest członkiem Kadry Narodowej w Triathlonie – Klasa Sportowa Mistrzowska Międzynarodowa. Ma za sobą 10 startów w zawodach rangi Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i Pucharu Europy oraz ponad 30 startów w najbardziej prestiżowym na świecie cyklu triathlonu w formule offroad (crosstriathlon) – XTERRA w kategorii Elita (w tym czterokrotnie w Mistrzostwach Świata XTERRA). W zawodach reprezentuje bolesławiecki Klub Sportowy Cyklosport. W 2018 r. zdobyła Mistrzostwo Polski w Cross Triathlonie w kategorii Elita, 7 miejsce w Pucharze Europy XTERRA we Włoszech oraz 17 miejsce Mistrzostw Europy w XTERRA w Niemczech.

Gracjan Kozak. Zawodnik Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Bolesłavia” jest brązowym medalistą Igrzysk Olimpijskich Młodzieży w rzucie dyskiem w Buenos Aires i brązowym medalistą Mistrzostw Europy Juniorów Młodszych w rzucie dyskiem na Węgrzech. Ponadto, jest wicemistrzem Polski w rzucie dyskiem i brązowym medalistą PZLA Mistrzostw Polski w pchnięciu kulą, mistrzem Polski LZS w rzucie dyskiem i wicemistrzem Polski LZS w pchnięciu kulą. Gracjan Kozak jest objęty szkoleniem Kadry Narodowej Juniorów i posiada I klasę sportową. Trenerem Gracjana jest pan Tomasz Markowski.

Tomasz Markowski. Grupa lekkoatletów, podopiecznych Tomasza Markowskiego, w 2018 r. zdobyła dla Bolesławca szereg medali imprez mistrzowskich, zajęła miejsca finałowe w zawodach ogólnopolskich i dolnośląskich. Podopieczny trenera Tomasza Markowskiego – Gracjan Kozak – startował na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży w Buenos Aires, gdzie zdobył brązowy medal; pierwszy medal Igrzysk Olimpijskich dla Bolesławca. Trener Tomasz Markowski został wyróżniony nagrodą Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki za wybitne osiągnięcia sportowe w 2018 r. Zawodnicy z grupy rzutów w minionym roku zdobyli 5 medali PZLA Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski LZS, 14 zawodników i zawodniczek uzyskało klasy sportowe, w tym dwoje II klasę i dwoje I klasę sportową.

Pan Edward Spraski jest judoką, nauczycielem oraz wicedyrektorem ds. sportu Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu. Całe życie poświęcił sportowi oraz dzieciom i młodzieży. Był nauczycielem wychowania fizycznego w szkole podstawowej. Od 1999 roku kieruje Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym – placówką, przez którą przewinęli się najlepsi młodzi sportowcy Bolesławca. Od wielu lat dzieli się swoim doświadczeniem z młodszymi nauczycielami i trenerami. Uczestniczy w wielu imprezach organizowanych przez Polski Związek Judo, Europejską Federację Judo, Światową Federację Judo. Wielokrotny reprezentant Polski, uczestnik Mistrzostw Świata i Europy. W czerwcu 2018 r. na Mistrzostwach Europy Weteranów w Glasgow wywalczył srebrny medal w kat. wiekowej M-8. Reprezentacja Polski liczyła 27 osób, drużyna masterów wywalczyła 5 miejsce drużynowo, a indywidualnie 6 razy stała na podium.

Pan Mariusz Lickiewicz to społecznik, amator kolarstwa jeżdżący w peletonie szosowym i MTB, inicjator wielu akcji społecznych i sportowych. W styczniu 2018 r., w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Centrum Integracji Kulturalnej ORZEŁ, odbył się, będący jego pomysłem, ogólnopolski wirtualny event kolarski na płaszczyźnie treningowej ZWIFT – ogólnoświatowym portalu pasjonatów kolarstwa. W 2018 r. w 65 plebiscycie Gazety Wrocławskiej „Sportowiec Roku” w kategorii „Działacz Roku” zajął drugie miejsce. Szosowy Górski Mistrz Polski Służb Mundurowych w kolarstwie szosowym w 2018 r. Pomysłodawca i organizator bolesławieckich wyścigów kolarskich. Inicjator i pomysłodawca organizacji w Bolesławcu zawodów kolarstwa MTB XC. Z jego inicjatywy w 2018 r. odbył się w Bolesławcu 8 etap jednego z największych cykli kolarstwa MTB w Polsce – Kaczmarek Electric MTB. Współzałożyciel i wiceprezes bolesławieckiego Klubu Kolarskiego XTRABIKE, który w 2018 r. został oficjalnym fabrycznym teamem polskiego producenta rowerów ROMET.

Jakub PateruhaPatryk Patreuha z ogromnymi sukcesami uczestniczyli we wszystkich imprezach młodzieżowych rangi mistrzowskiej w kraju i za granicą. Jako podwójni Mistrzowie Polski Juniorów uczestniczyli w obozie Kadry Polski U-20 i Drużynowych Mistrzostwach Świata Juniorów Młodszych (U-20). Brali udział w ćwierćfinale Drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów do 20 lat organizowanych w Suzhou w Chinach. Na Akademickich Mistrzostwach Świata w Xuzhou w Chinach, organizowanych przez Międzynarodową Organizację Akademicką FISU, wywalczyli wraz z drużyną z Polski wicemistrzostwo świata. W Chorwacji zdobyli X miejsce na Mistrzostwach Europy Par Juniorów. Brali udział w rozgrywkach II ligi w barwach drużyny Bolesławieckiego Klubu Brydżowego Bolesławiec.

Pani Justyna Tylicka i pan Sebastian Burczyk w 2018 roku wielokrotnie reprezentowali miasto Bolesławiec podczas zawodów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, na których zawsze stawali na podium. W 2018 r. para tancerzy z Bolesławca uzyskała najwyższą klasę taneczną „s” w stylu standardowym i klasę „a” w stylu latynoamerykańskim. W 2018 r. w kategorii Senior 2, powyżej 40 lat, zdobyli I miejsce na Mistrzostwach Świata w 10 tańcach, Mistrzostwach Polski w Tańcu Standardowym oraz Polish Open Championship – standard. Zdobyli II miejsce na Mistrzostwach Polski w Tańcach Latynoamerykańskich oraz Polish Open Championship. Podczas cyklu Turniejów Grand Prix Polski wielokrotnie stawali na podium, zdobywając najwyższe miejsca. Suma wszystkich turniejów Grand Prix Polski dała parze w tańcach standardowych – I miejsce. Bolesławieccy tancerze zostali powołani do Kadry Polski Senior 2 w roku 2018/2019.

Międzyszkolny Klub Sportowy „Bolesłavia” jest docenianym ośrodkiem kształcenia lekkoatletycznego na terenie Dolnego Śląska i w Polsce. Najważniejszymi wydarzeniami i osiągnięciami klubu w 2018 roku było zdobycie 11 medali PZLA Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski LZS. Zawodnicy MKS „Bolesłavia” zdobyli 37 medali w Mistrzostwach Dolnego Śląska w różnych kategoriach wiekowych oraz 11 w mistrzostwach makroregionu. Zawodnik klubu Gracjan Kozak wystartował na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży w Buenos Aires, gdzie zdobył brązowy medal w rzucie dyskiem, oraz na Mistrzostwach Europy Juniorów Młodszych na Węgrzech, gdzie również zdobył brązowy medal. Inny zawodnik klubu Michał Zazula ustanowił rekord Polski w 5-boju w kategorii U16. 42 zawodników i zawodniczek uzyskało klasy sportowe, w tym pięcioro II klasę i dwoje I klasę sportową. Międzyszkolny Klub Sportowy „Bolesłavia” zdobył 107,5 pkt w systemie sportu młodzieżowego organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zajął 3 miejsce wśród 29 sklasyfikowanych klubów lekkoatletycznych na Dolnym Śląsku we współzawodnictwie dzieci i młodzieży.

WYRÓŻNIENIA

Pan Adrian Bernacki, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1, bierze aktywny udział w życiu szkoły oraz podejmuje inicjatywy wykraczające poza ramy placówki. Brał udział i odnosił sukcesy w zawodach i przedsięwzięciach sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Był wnioskodawcą i koordynatorem trzech projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa. Ostatni z projektów „Sprawność to podstawa, sport to też zabawa” był realizowany w latach 2017-2018. Celem projektu było podtrzymanie współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1 w Bolesławcu a Základní Škola Jablonné v Podjštědí. W ramach projektu odbyły się 4 spotkania, podczas których uczestnicy brali udział w zawodach sportowych, grach i zabawach oraz zdobyli wiedzę i umiejętności z zakresu reanimacji i transportu rannych.

Drużyna Młodzików Klubu Rugby HUSAR Bolesławiec wyłoniła się z grupy dzieci biorących udział w Programie Upowszechniania Sportu Dzieci i Młodzieży poprzez Rugby TAG. Młodzicy wielokrotnie byli nagradzani indywidualnymi nagrodami jako najlepsi zawodnicy poszczególnych turniejów, czego efektem końcowym są dwa srebrne medale Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Rugby 7 w roku 2017 oraz 2018, dwa złote medale Międzynarodowych Mistrzostw Młodzików – Nadzieje Olimpijskie w tych samych latach, trzecie miejsce w rozgrywkach Regionalnych Turniejów Dzieci i Młodzieży pod egidą Polskiego Związku Rugby w 2018 r. Zawodnicy pochodzący z Bolesławca są jednocześnie zawodnikami kadry wojewódzkiej Dolnego Śląska, jak również są powoływani do szerokiej Kadry Polski podczas konsultacji Ogólnopolskich Kadr Wojewódzkich Młodzików. W systemie współzawodnictwa młodzieżowego drużyna zdobyła 40 punktów.

Reklama