Pożar między Brzeźnikiem a Mierzwinem

Pożar między Brzeźnikiem a Mierzwinem
fot. OSP Brzeźnik Na szczęście nikomu nic się nie stało. Akcja trwała ok. 2 godzin.
istotne.pl straż pożarna, pożar, brzeźnik, mierzwin

Do zdarzenia doszło w niedzielę 17 marca, w godzinach popołudniowych. Strażacy zostali zadysponowani do pożaru nieużytków między miejscowościami Brzeźnik i Mierzwin.

Działania trwały około 2 godzin. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

W akcji brali udział strażacy z Bolesławca, Ocic, Nowogrodźca i Brzeźnika.


Co roku strażacy walczą ze zjawiskiem wypalania traw. Najwięcej tego typu zdarzeń ma miejsce w marcu i kwietniu. W Polsce w 2018 roku odnotowano 149 434 pożarów, wśród których były 48 767 pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło ok. 33% wszystkich pożarów w Polsce.

Kampania informacyjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Stop pożarom traw” ma na celu uświadomienie społeczeństwu negatywnych skutków wypalania traw. Na specjalnie przygotowanej stronie www.stoppozaromtraw.pl odnaleźć możemy m.in. statystyki dotyczące szkodliwości zjawiska wypalania traw, a także negatywne skutki takich zdarzeń.

Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Z informacji straży pożarnej wynika, że prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (dla porównania szybki bieg to prawie 19 km/h, a szybka jazda na rowerze to około 30 km/h).

W rozprzestrzenianiu się ognia pomaga także wiatr. Niemożliwe jest samodzielnie zapanowanie nad żywiołem i kontrola stopnia i kierunku wypalania traw – pożary bardzo często w niezwykle szybkim tempie przenoszą się na pobliskie lasy i zabudowania. Za ponad 94% przyczyn powstania tego typu pożarów odpowiedzialny jest człowiek.

Co ważne, niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

Mało tego, pożary łąk i lasów powodują ogromne straty materialne. Często z dymem idzie dorobek wielu pokoleń. Szacowane straty w wyniku pożarów traw, które powstały w 2018 roku, to 32 956 500 złotych. Średni czas trwania akcji gaszenia pożaru trawy wynosi 52 minuty.

W 2018 roku średnio co 10 minut strażacy wyjeżdżali do pożarów traw i nieużytków rolnych.

Co grozi za wypalanie traw?

Wypalanie traw jest karalne. Zakaz wypalania traw zawarto w następujących aktach prawnych:

 • Ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 r. poz. 142):
  • art. 131 pkt 12: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”
  • art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”
 • Ustawa z 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2017 r. poz. 788):
  • art. 30 ust. 3 pkt 3: „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

 • art. 82 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 618):
  • kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5000 złotych
 • art. 163 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.