Nowe place zabaw w Mieście Ceramiki

Nowe place zabaw w Mieście Ceramiki
fot. UM Bolesławiec Za nami kolejne miejskie inwestycje. Skorzystają na nich m.in. najmłodsi.
istotne.pl inwestycja, plac zabaw, um bolesławiec

W Bolesławcu zakończyła się budowa drogi wewnętrznej ulic Łokietka-Piaskowa. W ramach zadania wykonano również parking oraz plac zabaw. Parking ma 16 miejsc dla samochodów osobowych. Nawierzchnie jezdni, chodników i miejsc postojowych wykonane są z kostki betonowej. Teren oświetla 6 latarń.

Na pałacu zabaw znajdują się huśtawki, karuzela i elementy małej architektury, tj. ławki, kosze. Wokół urządzeń zabawowych wykonane są tzw. bezpieczne nawierzchnie.

Teren placu zabaw jest ogrodzony. Wykonawcą robót jest firma Sitkowski z Legnicy, autorem projektu jest firma Wir z Lubina. Wartość zadania wynosi 485 774 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Bolesławca.

Nowy plac zabaw powstał na wydzielonej działce przy ul. Piastów. Na placu znajdują się huśtawki, bujaki, karuzela, zjeżdżalnia oraz urządzenia typu fitness:

  • biegacz
  • orbitrek
  • twister
  • rower.

Strefy bezpieczeństwa wykonane są z piasku i trawy. Znajdują się tu również elementy małej architektury, tj. ławki, kosze. Teren placu zabaw został ogrodzony. Dodatkowo wykonano dojście – chodnik z kostki brukowej. Ogółem koszt budowy placu zabaw wyniósł 77 555 zł. Wykonawcą robót budowlanych była firma Magic Garden z siedzibą w miejscowości Pakość.

Mały plac zabaw z huśtawkami powstał również na zapleczu ul. Komuny Paryskiej. W ramach modernizacji podwórka na ul. Komuny Paryskiej od 8 do nr 23 wykonano nowe nawierzchnie dróg i chodników oraz oświetlenie. Wartość modernizacji wynosi 435 420 zł.

Nawierzchnie wykonane są z betonowej kostki drogowej (886 m2) oraz z masy bitumicznej (1123 m2). Zakres prac obejmował m.in. regulacje studni kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, studzienek dla zaworów, wpustów deszczowych i wykonanie oświetlenia drogowego typu parkowego oraz remont oświetlenia drogowego przy ul. Garncarskiej.

Więcej na www.boleslawiec.eu.

tekst zlecony