Strażacy ochotnicy z gminy Osiecznica z nowym sprzętem

Strażacy ochotnicy z gminy Osiecznica z nowym sprzętem
fot. Irena Ryś, Urząd Gminy Osiecznica Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP w gminie Osiecznica odbyło się w Urzędzie Gminy.
istotne.pl straż pożarna, gmina osiecznica

Sprzęt ratowniczy został zakupiony z budżetu Gminy Osiecznica oraz z dotacji Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości (w związku z realizacją zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości).

Jak czytamy na stronie Urzędu Gminy Osiecznica:

W ramach tego zadania zakupiono zestaw ratownictwa medycznego PSP R1 z deską ortopedyczną, szynami Kramera. Zestaw otrzymała jednostka OSP Przejęsław. Ponadto w ramach tych środków zakupiono 2 sztuki defibrylatorów AED Samaritan PAD 350 P, które przekazano do OSP Osiecznica i OSP Parowa, a także wyważacz HDO 100 Holmatro, przekazany do OSP Parowa.

Gmina otrzymała na ten cel dotację w wysokości ponad 30 tys. zł. – Zakup wyposażenia zapewni jednostkom OSP pełną gotowość bojową, umożliwi sprawne udzielanie pierwszej pomocy przez ratowników poszkodowanym na miejscu zdarzenia – mówią gminni urzędnicy. (Przekazania wyposażenia dokonał wójt Waldemar Nalazek).