Jest praca w policji! Są jacyś chętni?

Jest praca w policji! Są jacyś chętni?
fot. MZ 24 lipca w siedzibie KPP odbędzie się dzień otwartych drzwi bolesławieckiej policji.
istotne.pl policja, praca

Komendant powiatowy policji zaprasza wszystkich zainteresowanych pracą w KPP na dzień otwartych drzwi bolesławieckiej policji. Czas: 24 lipca (wtorek), godz. 14:00–18:00. Miejsce: Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu, ul. Zygmunta Augusta 20.

Każdy, kto chce wstąpić w szeregi tej formacji, musi spełnić następujące wymagania:

  • posiadać polskie obywatelstwo
  • posiadać nieposzlakowaną opinię
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • korzystać z pełni praw publicznych
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której kandydat gotów jest się podporządkować
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udziela Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu – tel. 75 64 96 258 (w godz. 7:30–15:30).