Przedstawicielki wiosek tematycznych z dyplomami od starosty

Przedstawicielki wiosek tematycznych z dyplomami od starosty
fot. GA Panie z Borówek, Lipian, Ławszowej i Kraśnika Dolnego zostały uhonorowane przez starostę Karola Stasika.
istotne.pl ławszowa, lipiany, kraśnik dolny, borówki, sesja rp

Przewodniczący Rady Powiatu Bolesławieckiego Ryszard Kawka:

W Powiecie Bolesławieckim jest 5 wiosek tematycznych, z czego najbardziej aktywne i chętne rokrocznie do wspólnego uczestnictwa w Tygodniu z Powiatem są: Borówki – Wioska Darów Lasu; Lipiany – Wioska Smaków; Ławszowa – Leśna Wieś nad Kwisą oraz Kraśnik Dolny – Wioska Sześciu Zbóż.

Przedstawicielkom tych wiosek – w podziękowaniu za wkład i zaangażowanie w promowanie Powiatu Bolesławieckiego-Dolnośląskiej Stolicy Kultury – okolicznościowe dyplomy wręczył starosta bolesławiecki Karol Stasik.