materiał promocyjny

Wspólne inwestycje drogowe: lepszy standard, większe bezpieczeństwo w mieście

Ludzie
fot. UM Bolesławiec Remont drogi i chodnika spowodował, że jest nie tylko bardziej estetycznie, ale przede wszystkim bezpiecznie na ul. Staszica.
istotne.pl 183 inwestycja, ul. staszica, ul. dolne młyny, um bolesławiec, gmina bolesławiec, ul. widok

Reklama

Remont drogi przebiegał na odcinku od tunelu do skrzyżowania z ulicami Wróblewskiego – Cieszkowskiego. Zadanie realizowane przez Powiat Bolesławiecki zostało w pięćdziesięciu procentach dofinansowane z budżetu miasta Bolesławca.

Wspólne finansowanie inwestycji samorządu miejskiego i powiatowego miało również miejsce przy modernizacji drogi powiatowej na ulicy Dolne Młyny. Tam również zarówno droga, jak i chodnik zyskały nowe i bezpieczne nawierzchnie oraz zmodernizowane urządzenia infrastruktury technicznej.

Kolejnym wspólnym przedsięwzięciem współfinansowanym z budżetu miasta Bolesławca jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok. Zadanie dotyczyło budowy chodnika o szerokości 2 m i długości 900 m na odcinku do granic miasta Bolesławca – z częścią budowaną przez Gminę Bolesławiec – do miejscowości Dobra.

Reklama