Łużyce – Bory. Będzie 62-kilometrowa trasa rowerowa!

Łużyce – Bory. Będzie 62-kilometrowa trasa rowerowa!
fot. UM Bolesławiec 30 maja 2018 r. prezydent Bolesławca Piotr Roman uczestniczył w konferencji inaugurującej projekt „Łużyce – Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza”.

Podczas konferencji prasowej, w której uczestniczyli również wójt Gminy Bolesławiec Andrzej Dutkowski, wójt Gminy Warta Bolesławiecka Mirosław Haniszewski i sekretarz Gminy Osiecznica Małgorzata Słonecka, przedstawiono szczegółową trasę, gdzie przebiegać będą nowe ścieżki rowerowe.

„Łużyce – Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza” – to nazwa wspólnego projektu trasy rowerowej wiodącej od dworca kolejowego w Bolesławcu przez wsie gminy Bolesławiec (Rakowice, Otok, Kraszowice, Nowe Jaroszowice, Stare Jaroszowice, Żeliszów), dalej: gminę Warta Bolesławiecka (Raciborowice Górne, Raciborowice Dolne, Iwiny, Wartę Bolesławiecką), ponownie przez gminę Bolesławiec (Łaziska, Kruszyn do ronda i od ronda przez osiedle do Kraśnika Dolnego, Dąbrowy Bolesławieckiej i Krępnicy) oraz gminę Osiecznica do zamku w Kliczkowie.

Projekt będzie realizowany przez Gminę Bolesławiec występującą w nim jako partner wiodący, przy współpracy z gminami Warta Bolesławiecka, Osiecznica, Miastem Bolesławiec oraz partnerem transgranicznym – miastem Bernsdorf.

Całkowita wartość projektu wynosi 6 428 492,58 zł, z czego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 dofinansowanie w wysokości 85% wartości projektu, tj. 5 464 216,47 zł:

  • Gmina Bolesławiec – całkowita wartość 3 137 105,02 zł, dofinansowanie 2 666 538,71 zł;
  • Gmina Warta Bolesławiecka – całkowita wartość 1 658 623,34 zł, dofinansowanie 1 409 829,13 zł;
  • Gmina Osiecznica – całkowita wartość 130 379,92 zł, dofinansowanie 110 822,45 zł;
  • Miasto Bolesławiec – całkowita wartość 39 999,99 zł, dofinansowanie 33 999,84 zł;
  • Miasto Bernsdorf – całkowita wartość 1 462 384,31 zł, dofinansowanie 1 243 026,34 zł.

Celem projektu jest popularyzacja i promocja walorów kulturowych i przyrodniczych po obu stronach pogranicza oraz rozwój turystyki aktywnej. W ramach projektu powstanie oznaczona i wyposażona w punkty postojowe trasa rowerowa długości ponad 62 km, w tym ponad 12 km bezpiecznej, wydzielonej od dróg ścieżki rowerowej (6,955 km do wybudowania i ponad 5 km istniejącej).

Część tej trasy – część budowlana – zostanie poprowadzona po dawnej nieczynnej linii kolejowej Bolesławiec – Grodziec. Ponadto na trasie zostaną wybudowane punkty postojowe wyposażone w ławostoły, kosze na śmieci i stojaki na rowery, dwujęzyczne tablice turystyczne z informacjami o walorach okolic.

Wybudowana, zorganizowana i zmodernizowana infrastruktura po obu stronach pogranicza zostanie ze sobą powiązana poprzez wyznaczony przebieg szlaku „Łużyce-Bory” oraz aktualny przebieg szlaku rowerowego „Żabia ścieżka” po niemieckiej stronie.

Według założeń, szlak po stronie polskiej będzie bowiem docierał bezpośrednio do dworca kolejowego w Bolesławcu, z którego będzie można udać się w podróż na stronę niemiecką, wysiadając na stacji zlokalizowanej tuż przy „Żabiej ścieżce”, którą poruszając się w dalszym przebiegu, trafi się do modernizowanego po niemieckiej stronie parku w Bernsdorf.

Ponadto w ramach popularyzacji wiedzy o dziedzictwie przyrodniczo-kulturowym obszaru realizacji projektu zostanie utworzona dwujęzyczna aplikacja mobilna i strony internetowe.

Oprócz elementów z zakresu udostępnienia informacji cyfrowej Partnerzy przewidzieli również wykonanie dwujęzycznych papierowych map turystycznych, które będą zawierały opisy szlaków oraz parku w Bernsdorf. Zaplanowano także organizację wydarzeń promocyjno-społecznych na rozpoczęcie realizacji projektu i pod koniec okresu jego trwania, jak również spotkań roboczych.

tekst zlecony