Bolesławiecka Karta Mieszkańca ruszy we wrześniu

Bolesławiecka Karta Mieszkańca ruszy we wrześniu
fot. UM Bolesławiec Program „Bolesławiecka Karta Mieszkańca” stworzony został z myślą o osobach, których miejscem zamieszkania jest miasto Bolesławiec. Wejdzie w życie 1 września 2018 r.
istotne.pl 183 muzeum ceramiki, um bolesławiec, mosir bolesławiec, orka, cik orzeł, bkm

5 czerwca 2018 roku prezydent Bolesławca Piotr Roman oraz Janusz Sobczyk, członek zarządu Grupy „Lew” z Częstochowy, podpisali umowę na usługi z zakresu wdrożenia oraz obsługi Systemu Bolesławieckiej Karty Mieszkańca w ramach opracowanego przez siebie autorskiego Systemu Elektronicznej Karty Mieszkańca i Samorządowego Programu Lojalnościowego.

Program „Bolesławiecka Karta Mieszkańca” stworzony został z myślą o osobach, których miejscem zamieszkania jest miasto Bolesławiec. „Bolesławiecka Karta Mieszkańca” wchodzi w życie 1 września 2018 r. Wprowadzenie programu „Bolesławiecka Karta Mieszkańca” jest elementem polityki społecznej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz wzmocnieniem promocji miasta w celu zachęcenia osób spoza Bolesławca do osiedlania się na jego terenie.

W kwietniu br. Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Bolesławiecka Karta Mieszkańca” wraz z wykazem zniżek na usługi świadczone przez miejskie instytucje, jednostki i podmioty organizacyjne działające w zakresie kultury, sportu i rekreacji:

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu
  1. Termy Bolesławiec:
   5% od ceny biletu wstępu do term solankowych
   5% od ceny biletu wstępu do groty solnej
   5% od ceny biletu wstępu do siłowni i fitness. Zniżka nie dotyczy usług świadczonych w strefie SPA i zabiegów kosmetycznych
  2. Ośrodek Wodno-Sportowy:
   10% od ceny biletu wstępu na baseny letnie, korty tenisowe, boiska: siatkówka plażowa i boules. Zniżka nie dotyczy wypożyczalni sprzętu oraz opłat placowych, wynajęcia terenu festynowego (wiaty), usług hotelarskich
  3. Lodowisko Bolesławiec:
   10% od ceny biletu wstępu na lodowisko. Zniżka nie dotyczy wypożyczania sprzętu, w tym łyżew
  4. Leśny Potok:
   10% od ceny biletu wstępu na basen i korty tenisowe. Zniżka nie dotyczy wypożyczalni sprzętu, opłat placowych oraz wynajęcia wiaty
   Udzielone rabaty nie dotyczą usług z obszaru reklamy, udostępniania obiektów (wynajem, dzierżawa), wynajmu sprzętu technicznego, usług hotelowych oraz organizacji imprez na zlecenie
 • Muzeum Ceramiki w Bolesławcu – Dział Ceramiki przy ul. Adama Mickiewicza, Dział Historii Miasta przy ul. Kutuzowa: darmowy wstęp do Muzeum (obydwa działy)
 • Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” przy ul. Chopina:
  10% od ceny biletów na seanse filmowe
 • „ORKA”. Kryta Pływalnia Sportowo-Rekreacyjna przy pl. Ks. Jerzego Popiełuszki:
  5% od ceny biletu wstępu na basen
  5% od ceny biletu na basen z sauną
  5% od ceny biletu na siłownię.

Do otrzymania „Bolesławieckiej Karty Mieszkańca” uprawniony jest każdy mieszkaniec miasta Bolesławiec, który:

 1. rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Bolesławcu oraz w swoim zeznaniu podatkowym deklaruje, że jego miejscem stałego zamieszkania jest miasto Bolesławiec;
 2. jest rolnikiem, utrzymującym się wyłącznie z rolnictwa;
 3. jest osobą bezrobotną;
 4. otrzymuje zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu.

Do otrzymania BKM uprawnieni są również następujący członkowie rodziny osoby, która rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Bolesławcu oraz w swoim zeznaniu podatkowym deklaruje, że miejscem stałego zamieszkania jest miasto Bolesławiec – stale zamieszkujący w mieście Bolesławiec, nieuzyskujący dochodów:

 1. niepracujący współmałżonek;
 2. dzieci do ukończenia 18 roku życia, a kontynuujący naukę do 25 roku życia;
 3. osoby niepełnosprawne.

Do otrzymania BKM uprawnione są także dzieci przebywające w domu dziecka zlokalizowanym w mieście Bolesławiec oraz w rodzinach zastępczych z terenu miasta Bolesławiec.

BKM wydawana jest na 5 lat, na wniosek złożony w Urzędzie Miasta Bolesławiec. Ulgi z tytułu posiadania BKM nie łączą się z ulgami wynikającymi z innych kart wydanych na podstawie uchwał Rady Miasta Bolesławiec.

Celem programu „Bolesławiecka Karta Mieszkańca” jest m.in. poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, poprzez zwiększenie dostępu do usług publicznych, oferty sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej, a także kształtowanie kultury spędzania czasu wolnego.

Program „Bolesławiecka Karta Mieszkańca” posłuży jednocześnie umocnieniu poczucia tożsamości lokalnej, większemu uczestnictwu mieszkańców w życiu społecznym Bolesławca, a także przyczyni się do zwiększenia wpływów do Gminy Miejskiej Bolesławiec z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych.

tekst zlecony