STOP przed każdym przejazdem! PKP PLK ruszają z „Bezpiecznymi piątkami”

STOP przed każdym przejazdem! PKP PLK ruszają z „Bezpiecznymi piątkami”
fot. Czytelnik By ograniczyć niebezpieczne sytuacje na skrzyżowaniach toru i drogi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły „Bezpieczne piątki” – dodatkowe akcje na przejazdach.
istotne.pl policja, bezpieczeństwo, pkp, straż ochrony kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły kolejne wakacyjne działania na przejazdach kolejowo-drogowych. We wszystkie wakacyjne piątki kolejarze – wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei i policją – będą przeprowadzać akcje na setkach przejazdów kolejowo-drogowych. Do kierowców oraz pieszych trafi kilkadziesiąt tysięcy ulotek. Informacja, rozmowa oraz instrukcje mają przypomnieć o właściwym zachowaniu na skrzyżowaniach torów i dróg oraz terenach kolejowych.

– By zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych i powstrzymać nieostrożnych kierowców, stosujemy działania adresowane do różnych grup wiekowych i zawodowych. Przekazujemy ulotki, spotykamy się z instruktorami nauki jazdy, kontrolujemy skrzyżowania dróg z torami. Chcemy też, by każdy wiedział, że na żółtej naklejce umieszczonej na przejeździe znajdzie informacje, które mogą uratować życie – mówi Marek Olkiewicz, wiceprezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na żółtej naklejce są trzy podstawowe dane: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego, numer alarmowy 112, numery „awaryjne”. W przypadku zdarzenia na przejeździe i po połączeniu z numerem 112 kierowca podaje indywidualny numer identyfikacyjny z żółtej naklejki. Operator numeru 112 powiadamia – specjalnie stworzonym łączem – służby PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Wydane zostaje polecenie wstrzymania ruchu pociągów.

„Bezpieczne piątki” to akcja, która ma ograniczyć niepotrzebne tragedie oraz utrudnienia w ruchu kolejowym. Dzięki niej rozpoczynające się wakacje mogą być bezpieczniejsze. W ubiegłe kierowcy spowodowali 39 wypadków. Poza brakiem rozsądku, najczęstszymi wykroczeniami kierowców były: ignorowanie znaku STOP, próba przejechania pod zamykającymi się rogatkami bądź omijanie półrogatek.

W 2017 r. podczas Bezpiecznych Piątków przeprowadzono 545 akcji informacyjno-prewencyjnych. Ponad 44 000 ulotek trafiło do kierowców. Straż Ochrony Kolei udzieliła blisko 1500 pouczeń

„Bezpieczne piątki” to akcja w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko!” prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od 2005 roku. Głównym celem jest ograniczanie niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach. Kolejarze organizują spotkania w szkołach, konkursy, konferencje z instruktorami nauki jazdy.

Są też działania propagujące bezpieczeństwo i właściwe zachowanie przy przekraczaniu torów w mediach społecznościowych oraz plakaty, banery i ulotki. Więcej informacji na: http://www.bezpieczny-przejazd.pl/.