materiał promocyjny

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego
fot. Gmina Wiejska Bolesławiec Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego w obrębie miejscowości Nowe Jaroszowice, wraz z ułamkową częścią gruntu
istotne.pl 4 przetarg, mieszkanie, nowe jaroszowice

Reklama

Nr działki Powierzchnia działki (ha) i udział w gruncie Powierzchnia użytkowa Cena wywoławcza (zł) Wadium (zł)
236/17 0,1992
206/1000
53,50 m² 32.000,00 3.000,00
Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Nowych JaroszowicachPrzetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Nowych Jaroszowicachfot. Gmina Wiejska Bolesławiec
Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nowe JaroszowicePrzetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nowe Jaroszowicefot. Gmina Wiejska Bolesławiec

Oznaczenie nieruchomości i lokalu:

Przeznaczony do sprzedaży lokal mieszkalny nr 2 o pow. 53,50 m2, położony na parterze budynku mieszkalnego wielomieszkaniowego, położonego w Nowych Jaroszowicach 39. Lokal składa się z 1 pokoju, kuchni z przedpokojem i łazienki. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Funkcjonalność niska. Stopień zużycia technicznego wysoki. Do lokalu przynależą 2 piwnice o pow. uż. 21,10 m2 i 26,80 m2. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa i jednorodzinna i zagrodowa.

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej przed 1939 r.. Stopień zużycia technicznego budynku – wysoki.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi – Nowe Jaroszowice – Uchwała Rady Gminy w Bolesławcu nr XXIII/155/05 z dnia 30 marca 2005 r., działkę nr 273/1, obręb Nowe Jaroszowice, obejmują następujące zapisy: – teren zabudowy usługowej i zagrodowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 38U/RM, -w części tereny lasów oznaczone symbolem ZL.

Na sprzedaż nieruchomości odbył się: I przetarg w dniu 24 listopada 2017 r., II przetarg w dniu 16 lutego 2018 r., III przetarg w dniu 6 kwietnia 2018 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 lipca 2018 r., o godz. 11.30 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu, ul. Teatralna 1a (pok. nr 13).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy prowadzony przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział Bolesławiec nr konta 92 8392 0004 2600 2017 2000 0040 w terminie do 2 lipca 2018 r. (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy). Dowód wpłaty należy okazać przed przetargiem. Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy pok. nr 7 tel. 75 732 32 21 do 23 wew. 116.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy przez organizatora przetargu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Zastępca Wójta – mgr inż. Roman Jaworski

Reklama