materiał promocyjny

Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego z możliwością adaptacji na mieszkanie

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nowe Jaroszowice
fot. Gmina Wiejska Bolesławiec Wójt Gminy Bolesławiec ogłasza czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego z możliwością adaptacji na mieszkanie, położonego w obrębie miejscowości Nowe Jaroszowice wraz z ułamkową częścią gruntu.
istotne.pl 4 przetarg, nowe jaroszowice, lokal

Reklama

Nr działki Powierzchnia działki (ha) i udział w gruncie Powierzchnia użytkowa Cena wywoławcza (zł) Wadium (zł)
236/17 0,1992
163/1000
80,10 m² 40.500,00 4.000,00
Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nowe JaroszowicePrzetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nowe Jaroszowicefot. Gmina Wiejska Bolesławiec

Oznaczenie nieruchomości i lokalu:

Przeznaczony do sprzedaży lokal użytkowy z możliwością adaptacji na mieszkanie o pow. 80,10 m2, położony na parterze budynku mieszkalnego wielomieszkaniowego, położonego w Nowych Jaroszowicach 39. Funkcjonalność niska. Stopień zużycia technicznego wysoki. Tynki wewnętrzne w znacznej części zawilgocone, zlasowane. Miejscami odspojone od podłoża. Stolarka okienna i drzwiowa zniszczona i wypaczona. W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa i jednorodzinna i zagrodowa.

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej przed 1939 r.. Stopień zużycia technicznego budynku – wysoki. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi – Nowe Jaroszowice – Uchwała Rady Gminy w Bolesławcu nr XXIII/155/05 z dnia 30 marca 2005 r., działkę nr 273/1, obręb Nowe Jaroszowice, obejmują następujące zapisy: – teren zabudowy usługowej i zagrodowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 38U/RM, – w części tereny lasów oznaczone symbolem ZL.

Na sprzedaż nieruchomości odbył się: I przetarg w dniu 24 listopada 2017 r., II przetarg w dniu 16 lutego 2018 r., III przetarg w dniu 6 kwietnia 2018 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 lipca 2018 r., o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Bolesławcu, ul. Teatralna 1a (pok. nr 13).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy prowadzony przez Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu Oddział Bolesławiec nr konta 92 8392 0004 2600 2017 2000 0040 w terminie do 2 lipca 2018 r. (za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Gminy). Dowód wpłaty należy okazać przed przetargiem. Oględzin nieruchomości można dokonać w dni robocze w godz. od 10:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy pok. nr 7 tel. 75 732 32 21 do 23 wew. 116

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie wyznaczonym do zawarcia umowy przez organizatora przetargu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Zastępca Wójta – mgr inż. Roman Jaworski

Reklama