Jest praca w policji. Dzień otwartych drzwi w tę środę

Jest praca w policji. Dzień otwartych drzwi w tę środę
fot. MZ 10 kwietnia w siedzibie Komendy Powiatowej Policji odbędzie się dzień otwartych drzwi.
istotne.pl policja, praca

W związku z prowadzonym naborem do służby w policji komendant powiatowy zaprasza wszystkich zainteresowanych na dzień otwartych drzwi, który będzie mieć miejsce 10 kwietnia, w godz. 10.00–17.00, w KPP (ul. Zygmunta Augusta 20).

Jakie wymagania musi spełniać policjant?

  • posiadać polskie obywatelstwo
  • posiadać nieposzlakowaną opinię
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • korzystać w pełni praw publicznych
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie
  • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
  • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych
  • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udziela Zespół Kadr i szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu – w godz. 7.30-15.30, tel. 75 64 96 258.

Szczegóły na stronie bolesławieckiej Komendy Powiatowej Policji.