Czyny są twoim pomnikiem: Tydzień Profilaktyki w Nowej Wsi

Czyny są twoim pomnikiem: Tydzień Profilaktyki w Nowej Wsi
fot. Nowa Wieś W Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi odbył się już czwarty Tydzień Profilaktyki. W tym roku uwaga skupiona była na warsztatach dotyczących uzależnień a szczególnie dopalaczy. Uczniowie wzięli też udział w prelekcji przygotowanej przez stowarzyszenie boleslawianie.eu "Czym jest hejt?".
istotne.pl nowa wieś

Co roku, w marcu, placówka organizuje zintensyfikowane działania profilaktyczne dla uczniów i ich rodziców. Polegają one na udziale podopiecznych w warsztatach, spektaklach, prelekcjach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi i wycieczkach. Rodzice mają okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu metod wychowawczych, uzależnień, dopalaczy i kształtowania umiejętności społecznych.

W ramach Tygodnia Profilaktyki zapraszani są specjaliści z zewnątrz i instytucje wspomagające działania szkoły. Uczniowie również sami przygotowują spektakle profilaktyczne, gdzie rozwijają swoje zainteresowania i talenty, biorąc tym samym aktywny udział w procesie wychowawczym i dydaktycznym.

Działania są zwieńczeniem corocznej pracy wychowawczo-profilaktycznej i dają dzieciom i młodzieży jasny sygnał co do postaw i wartości akceptowanych i pożądanych w wykształceniu młodego człowieka. Ważnym elementem jest udział rodziców w tego typu przedsięwzięciach. Dzięki takiej postawie możemy liczyć na długofalowe efekty pracy szkoły.

W tym roku uwaga skupiona była na warsztatach dotyczących uzależnień a szczególnie dopalaczy. A celem było wyposażenie rodzica i ucznia w wiedzę i umiejętności, które pomogą mu w sytuacjach trudnych.

Kolejnym tematem poruszanym na spotkaniach z młodzieżą był hejt. Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Grażyny Hanaf, przewodniczącej zarządu stowarzyszenia boleslawianie.eu uczniowie dowiedzieli się jak radzić sobie w sytuacji, gdy są hejtowani, jakie emocje wywołuje atak nienawiści i z jakich powodów ludzie dokonują takich nienawistnych aktów. Omawiane było też to, gdzie szukać pomocy w sytuacji, gdy hejter grozi lub pomawia. Każdy z uczniów uczestniczących w prelekcji otrzymał praktyczną ulotkę podsumowującą wykład.

Najmłodsi uczniowie poznawali świat emocji i radzenie sobie z nimi. Pomogła im w tym bajka terapeutyczna „Garbuska” czytana przez sama autorkę Grażynę Hanaf. Na zajęciach panowała serdeczna, ciepła atmosfera. Mamy nadzieję, że będzie to zachętą do sięgania po książkę w trudnych chwilach.

Jeden dzień Tygodnia poświęcono na promocję zdrowia i postaw ekologicznych.

21 marca w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego społeczność uczniowska wraz z nauczycielami przywitała wiosnę. W tym szczególnym dniu szkoła obchodziła również Międzynarodowy Dzień Ziemi, który przypada na 22 kwietnia. Uczniowie od pierwszej lekcji mieli okazję obejrzeć film dokumentalny pt: „SOS Ziemi”. Następnie wcielając się w rolę Ziemi, pod opieką nauczycieli, uczniowie napisali listy w postaci: „Apelu Ziemi o pomoc”. Najciekawsze listy wyeksponowano na szkolnym holu, a autorzy zostali nagrodzeni. W tym dniu zastał rozstrzygnięty konkurs „Smog i dym są czymś złym”. Organizatorami konkursu była Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi we współpracy z przedsiębiorstwem wodociągowym Hydro-Tech w Nowogrodźcu, które ufundowało atrakcyjne nagrody dla wszystkich uczestników. Na kolejnej godzinie lekcyjnej, w szkole odbył się apel, na którym cała społeczność szkolna obejrzała ekologiczną inscenizację w wykonaniu uczniów klasy IVa, pod opieką Pani Sylwii Puzio. Celem spektaklu było uświadomienie znaczenia przyrody dla życia człowieka oraz kształtowanie świadomości ekologicznej rozumianej jako gotowość do działania w zgodzie ze środowiskiem. Na zakończenie „Pierwszego Dnia Wiosny” uczniowie wykonali „Prezenty z niczego”, które zostały wyeksponowane na holu szkolnym.

Zaplanowano spotkania z przedstawicielami Policji na Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, aby porozmawiać o bezpieczeństwie, zagrożeniach i....pracy policjanta.

Warsztaty zapoczątkowane Tygodniem Profilaktyki trwają w szkole cały czas. Prowadzone są rozmowy o tolerancji, agresji, dyskryminacji. Oswajane są emocje i myśli, budowane poczucie własnej wartości bo....nikt nie jest zwyczajny.

Zajęcia w ramach Tygodnia Profilaktyki sfinansowane zostały przez Urząd Miejski w Nowogrodźcu.

Dziękujemy naszym gościom, uczniom i rodzicom za ten wspaniały czas.