Poznali w praktyce, jak wygląda wojskowe życie

Poznali w praktyce, jak wygląda wojskowe życie
fot. st. szer. Maciej Kantor 5-dniowe szkolenie wojskowe było ostatnim realizowanym przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej i 23pa w ramach tegorocznej edycji ćwiczeń terenowych „Commando 2018”.
istotne.pl wojsko, ćwiczenia, 23śpa, commando

Bilans realizowanych od kwietnia pięciodniowych obozów szkoleniowych to blisko 500 uczestników z dwunastu szkół kształcących młodzież w klasach mundurowych oraz stowarzyszeń proobronnych. Przez pięć dni kadeci mieli okazję poznać w praktyce, jak wygląda wojskowe życie, poznać specyfikę służby i doskonalić umiejętności niezbędne w służbie wojskowej.

Podczas szkolenia poznawali zagadnienia z taktyki, szkolenia strzeleckiego, musztry, topografii, szkolenia inżynieryjno-saperskiego, wspinaczki wysokogórskiej, szkolenia wodnego oraz ratownictwa medycznego. Obok szkolenia praktycznego młodzież uczestniczyła w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych prowadzonych przez saperów bolesławieckiego patrolu rozminowania.

Podsumowując szkolenie, wiceprezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando” st. chor. sztab. rez. Bogdan Fiałkowski podziękował młodzieży za duże zaangażowanie, a dowódcy 23 pułku artylerii cz.p.o. podpułkownikowi Sławomirowi Kuli za pomoc w organizacji szkolenia:

Dzięki wsparciu ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, wieloletniej współpracy z bolesławieckimi artylerzystami oraz innymi jednostkami Czarnej Dywizji nasze Stowarzyszenie może aktywnie uczestniczyć w szkoleniu klas wojskowych oraz szeregu innych działań realizowanych na rzecz obronności państwa.

Ppłk Sławomir Kula:

Żywię nadzieję, że szkolenie w 23 pułku artylerii dawało Wam wiele satysfakcji i pozwoliło na zdobycie nowych doświadczeń w zakresie edukacji proobronnej. Wierzę, że będzie również krokiem w kierunku wyboru przyszłego zawodu i Waszej dalszej drogi życiowej.

Elementem kończącym ćwiczenie było wręczenie certyfikatów oraz uhonorowanie uczniów osiągających najlepsze wyniki w szkoleniu nagrodami rzeczowymi. Kolejna edycja ćwiczeń terenowych „Commando” już za rok.