Co z komunikacją pomiędzy Łaziskami a Kruszynem?

Co z komunikacją pomiędzy Łaziskami a Kruszynem?
fot. MZ O nagłośnienie sprawy prosi Czytelniczka i podkreśla, że starsze i schorowane osoby mają problem z dotarciem do lekarza czy ze zrobieniem zakupów.
istotne.pl kruszyn, łaziska, komunikacja, gmina bolesławiec

Dlaczego nie ma żadnego połączenia miedzy Łaziskami a Kruszynem? – pyta Czytelniczka.Tam mieszka dużo starszych, chorych osób, które się skarżą, że obecnie nie mogą nawet do lekarza pojechać, czy na zakupy. Czytelniczka stwierdza, że starsze i schorowane osoby nie mają na tyle siły żeby poruszać się pieszo.

Poniżej odpowiedź Gminy Wiejskiej:

Urząd Gminy w Bolesławcu uprzejmie informuje:

Od początku bieżącego roku kalendarzowego Gmina prowadziła intensywne rozmowy ze wszystkimi przewoźnikami działającymi na jej terenie, aby mieszkańcy podmiejskich miejscowości Gminy, w jak najmniejszym stopniu odczuli wycofanie się MZK w Bolesławcu z ich obsługi. W wyniku przeprowadzonych rozmów zarówno miejscowość Łaziska jak i Kruszyn mają zapewnione dojazdy, które obsługiwane są przez przewoźników, zgodnie z dostarczonymi przez nich rozkładami jazdy i tabliczkami przystankowymi – zatwierdzonymi przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu. Przystanki autobusowe zlokalizowane są w następujących miejscach:

  • Kruszyn – przystanek Kruszyn 1, Kruszyn ul. Orzechowa, Kruszyn szkoła, Kruszyn 2 – obsługiwane przez PKS w Bolesławcu i Firmę Usługowo-Handlową „Grażyna” dla wsiadających do Bolesławca oraz przystanki przy ul. Głównej i Kruszyn 2 dla wysiadających z Bolesławca.
  • Łaziska – przystanki autobusowe przy drodze wojewódzkiej (droga główna przez miejscowość) obsługiwane przez Firmę Usługowo-Handlową „Grażyna”.

Mimo rozmów przewoźnicy nie zadeklarowali woli obsługi w/w miejscowości zgodnie z trasą obsługiwaną dotychczas przez tabor MZK w Bolesławcu pomiędzy Kruszynem a Łaziskami. Ponadto aktualnie brak jest możliwości obsługi drogą nr 815/3 obręb Łaziska – tzw. „Kukurydzianka”, z uwagi na niezakończoną do dnia dzisiejszego inwestycję przebudowy drogi wojewódzkiej nr 297. Wybudowany odcinek drogi nie został oddany do użytku i nadal obowiązuje zakaz ruchu w obu kierunkach, tzn. zakaz ruchu wszelkich pojazdów oraz kolumn pieszych.

Zapewniamy jednak, że Gmina Bolesławiec dołożyła wszelkich starań, aby wprowadzone zmiany nie wpłynęły negatywnie na mieszkańców, korzystających dotychczas z komunikacji miejskiej. Zdajemy sobie sprawę, że wszelkie zmiany są na początku trudne. Niemniej jednak wszelkie uwagi, dotyczące trudności z przejazdami, są przekazywane bezpośrednio przewoźnikom, którzy również na bieżąco uwzględniają uwagi podróżujących. Trudności te związane są również z rozkładem jazdy  funkcjonującym przez okres wakacji. W czasie trwania roku szkolnego, zgodnie z przedstawionymi rozkładami, nastąpi zwiększenie ilość kursów związanych z dowozem dzieci do szkół.