Nieodpłatne usługi asystenta osoby niepełnosprawnej

Nieodpłatne usługi asystenta osoby niepełnosprawnej
fot. B.org Stowarzyszenie Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu rozpoczyna realizację projektu polegający na dostarczeniu nieodpłatnych usług asystenta osoby niepełnosprawnej.
istotne.pl niepełnosprawność

Projekt trwa do 30 września 2019 roku. Odbiorcami usług są pełnoletnie osoby posiadające aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi asystenckie są nieodpłatne, realizowane przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 22:00 na terenie powiatów bolesławieckiego, legnickiego i jaworskiego.

Celem usług asystenckich jest wspieranie aktywności w życiu codziennym. Asystenci pomagają w przemieszczaniu się komunikacją zbiorową m.in. do pracy, na uczelnię, na rehabilitację, do urzędu, lekarza, w korzystaniu z dóbr kultury, rekreacji, sportu, oraz w komunikowaniu się. Asystują także podczas załatwiania spraw na poczcie, w banku bądź w innych instytucjach.

Kontakt

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: [email protected], telefonicznie 693805168 lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w Bolesławcu przy Al. Tysiąclecia 32d/3.

W rekrutacji będzie decydować kolejność zgłoszeń oraz sytuacja rodzinna.