Daj dzieciom szansę

Daj dzieciom szansę
fot. PCPR Bolesławiec Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadzi nabór na bezpłatne szkolenia dla osób, które chcą i mogą prowadzić Rodzinne Domy Dziecka lub pełnić funkcję niezawodowej rodziny zastępczej. Szkolenia rozpoczną się we wrześniu i potrwają do grudnia tego roku.
istotne.pl pcpr bolesławiec

Dziś skupimy się na wyjaśnieniu, czym jest Rodzinny Dom Dziecka (RDD) i kto może go prowadzić. To nie namiastka domu, to miejsce dające bezpieczeństwo, opiekę, troskę i miłość dzieciom, które z różnych powodów nie mogą być z biologicznymi rodzicami.

W takim domu – w jednym czasie – nie może być więcej niż ośmioro wychowanków. Bywa, że dzieci wracają do swoich naturalnych rodziców, o ile są oni w stanie zapewnić im właściwą opiekę. Po uregulowaniu sytuacji prawnej mogą zostać adoptowane. Kiedy młody człowiek staje się pełnoletni, ma szansę na usamodzielnienie się, a jeśli nadal się uczy, zostaje pod opieką zastępczych rodziców do czasu ukończenia szkoły.

Rodzinny Dom Dziecka prowadzić mogą pary małżeńskie, również osoby samotne. Warunkiem jest ukończenie szkolenia.

Kandydaci muszą mieć nieposzlakowaną opinię, zaświadczenie lekarskie, że stan ich zdrowia pozwala na właściwą opiekę nad dziećmi. Nie są i nigdy nie byli pozbawieni praw rodzicielskich wobec własnych dzieci, nie popełnili umyślnego przestępstwa. Decydująca jest opinia psychologa, który bada motywację do podjęcia się tej trudnej i odpowiedzialnej misji. Ważne są warunki bytowe i mieszkaniowe, które muszą być na tyle dobre, aby dać dzieciom poczucie stabilizacji, dobre warunki do nauki i odpoczynku.

Prowadzenie RDD to misja, ale i praca na cały etat, całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. Dlatego opiekunom przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 2 tysiące zł brutto miesięcznie. Na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, rodzice dostają 1 052 zł miesięcznie. Jeśli wychowanek ma orzeczenie o niepełnosprawności dodatkowo 211 zł plus 500 zł świadczenia wychowawczego – na każde dziecko – do ukończenia 18 roku życia.

RDD wspierane są finansowo m.in. w razie potrzeby remontu mieszkania czy domu. Dofinansowywany jest wypoczynek dzieci poza miejscem zamieszkania. Lista świadczeń przysługujących osobom prowadzącym RDD jest naprawdę bogata.

Trzeba pamiętać, że pobyt dzieci w RDD nie jest adopcją. Dzieci potrzebują szczególnej uwagi i troski. Muszą też mieć zapewniony kontakt z biologiczną rodziną, o ile sąd nie zadecyduje inaczej.

Decydując się na opiekę nad dziećmi, nie wolno ulegać emocjom. To musi być przemyślana decyzja całej rodziny.

Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy pl. Piłsudskiego 2 („okrąglak”):
tel. 75 612 17 82, 88, 89
e-mail: [email protected]
www.pcpr.boleslawiec.pl.

tekst zlecony